Przejdź do menu Przejdź do treści

Sztuka współczesna – egzamin wstępny

OPIS STUDIÓW

Studia magisterskie 2-letnie

Czas trwania studiów – 4 semestry

Tryb studiów: hybrydowy (większość kursów prowadzonych jest przy użyciu zdalnych metod kształcenia)


PLAN STUDIÓW

Plany studiów


DLACZEGO Z NAMI

Studia adresowane są do osób, które:

– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,

– interesują się zjawiskami we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej,

– chcą pogłębić znajomość teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju, a także funkcjonowania instytucji prezentujących sztukę współczesną

– chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie organizacji wystaw, redakcji wszelkiego rodzaju tekstów o sztuce i organizacji relacji z widownią

– uczestniczyć w hybrydowym systemie nauczania (6 godzin zajęć stacjonarnych skumulowanych w jednym dniu w I semestrze i 3 godziny w II, pozostałe zajęcia online)


Na naszych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

– szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych,

– aktualnych zagadnień kultury i sztuki,

– bieżącego dyskursu artystycznego,

– teorii i historii sztuki,

– samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz działań zespołowych


Absolwent kierunku Sztuka współczesna:

– posiada umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się̨ w zjawiskach, trendach związanych ze współczesną sztuką

– jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w zawodach związanych z twórczością artystyczną i projektową,

– jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności kuratorskiej oraz krytycznoartystycznej


REKRUTACJA KROK PO KROKU

Etap I

Weryfikacja ocen na dyplomie ukończenia studiów.

Stworzenie listy rankingowej na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (licencjackich)/dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich


Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna online z 40 osobami, które uzyskały najwyższe wyniki w rankingu sporządzonym w I etapie, dotycząca zainteresowań kandydata sztuką współczesną oraz innymi dziedzinami humanistyki oraz motywacji do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Możliwa jest prezentacja zrealizowanych już projektów/opublikowanych tekstów dotyczących sztuki współczesnej.

Za rozmowę kwalifikacyjną można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej będzie stworzona lista rankingowa przyjętych na studia.

Limit przyjęć: 22 osoby


REKRUTACJA ONLINE

Instrukcje dotyczące rekrutacji osób z Polski oraz obcokrajowców:

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/Faq.aspx?Id=b8843285-fd04-43a6-b6c6-e2128e23dd64


OPŁATA REKRUTACYJNA

85 zł

Kandydat uiszcza opłatę za rekrutację podczas rejestracji w systemie elektronicznym.

Jest też możliwość wygenerowania przez system rekrutacyjny bloczka do płatności na Poczcie Polskiej, gdzie uzupełniony jest już numer konta na który trzeba wpłacić wyżej wymienioną kwotę.


ZAPYTAJ
: insztuki@up.krakow.pl lub poprzez nasze profile w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/sztukawspolczesnaUP
https://www.instagram.com/sztuka_wspolczesna/


Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu, Podbrzezie 3, pokój 3.4

31-054 Kraków

 

Miejsce realizacji zajęć:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

 

KONTAKT

Instytut Sztuki i Designu

ul. Podbrzezie 3, pokój 3.4


Godziny otwarcia:

poniedziałek–czwartek 10.00–13.00

piątek 11.00–14.00

sobota, niedziela – nieczynne


Zadzwoń lub napisz do nas:

e-mail: insztuki@up.krakow.pl

tel. 12 662 66 85

Terminy  rekrutacji  2024/2025

Sztuka współczesna, stacjonarne II stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2024r. do 20.09.2024r.

Rozmowa: 23.09.2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024 r.

Wpisy: 25.09.2024 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 26.09.2024 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 27.09.2024 r.