Przejdź do menu Przejdź do treści

Egzamin wstępny

Studia I stopnia
Rekrutacja online
Limit miejsc: 38 osób
Opłata rekrutacyjna: 150zł
Link do rejestracji elektronicznej:
https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/


Terminy

Digital Design
stacjonarne I stopnia

Rejestracja: od 01.06.2024 r. do 25.06.2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 27,28.06.2024r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 01.07.2024 r.

Egzamin praktyczny: 02,03.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 04.07.2024 r.

Wpisy: 10.07.2024 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 11.07.2024 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 12.07.2024 r.


Egzamin wstępny (dla starej i nowej matury)

Etap I – Rozmowa kwalifikacyjna (online):
Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu rekrutacyjnego w trakcie rejestracji.

Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata.

 • Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.
 • Format strony A4
 • Orientacja pozioma
 • Pierwsza strona powinna zawierać dane osobowe: Imię, Nazwisko Kandydata/ki.
 • Druga strona powinna zawierać list motywacyjny o objętości maksymalnie 800 znaków, umieszczony wewnątrz portfolio, który przybliży komisji powód wyboru danego kierunku studiów przez kandydata. Może zawierać odpowiedź na pytania:
 • Dlaczego zdecydowałem się na ten kierunek? Jakie są moje zainteresowania sztuką, literaturą, kulturą?
 • Kolejne strony przeznaczone są na prezentację prac. Prezentowane prace z zakresu sztuk plastycznych i projektowych powinny zawiera
  opis: oryginalny format, technika wykonania, data powstania, tytuł (jeśli jest).
 • Na jednej stronie dokumentu można umieścić kilka odsłon jednego projektu np. w postaci procesu projektowego z zakresu concept artu, projektowania graficznego, UX lub jeśli praca jest tryptykiem itp.

Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo musi zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji. Wideo musi zostać opublikowane w ogólnodostępnym, publicznym serwisie bez hasła dostępu. Pliki z hasłem, szyfrowane nie będę przeglądane.

Na ostatniej stronie portfolio musi znajdować się oświadczenie w brzmieniu:
“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.
………………………………
data, imię i nazwisko”

Strona tytułowa (okładka przód i tył), list motywacyjny oraz oświadczenie nie wchodzi w objętość 20-stronicowym dokument PDF.
Prace wygenerowane przy pomocy narzędzi wykorzystujących algorytmy uczenia maszynowego (sztuczną inteligencję) nie mogą być częścią portfolio.
Uwaga! Portfolio powinno być podpisane zgodnie ze schematem: Imię_Nazwisko_DigitalDesign oraz musi zostać załączone do systemu przed zakończeniem rejestracji. Dobrą praktyką jest zadbanie aby portfolio znalazło się w systemie rekrutacyjnym odpowiednio wcześnie, ze względu na ograniczenia przepustowości.
Portfolia i prace nie spełniające powyższych założeń nie będą dopuszczone do procesu rekrutacji.

Komisja w trakcie rozmowy może zapytać o:

 • Dlaczego Pan/Pani aplikuje na nasz kierunek?
 • Zainteresowania kulturą i sztuką.
 • Pytania z zakresu inspiracji.
 • W oparciu o Państwa portfolio Komisja Rekrutacyjna może zapytać o zagadnienia z następujących obszarów tematycznych: web design / game dev / digital painting / concept art / 3D / AR / VR / XR / wideo / fotografia / projektowanie graficzne

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.


Etap II – Egzamin praktyczny (stacjonarnie):

Zestaw zadań rysunkowych i projektowych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne, umiejętności kompozycyjne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

Egzamin będzie trwał 2h15m i podczas egzaminu do rozwiązania będą trzy zadania.

Na egzamin praktyczny należy przynieść:

 • kolorowe flamastry i cienkopisy,
 • ołówki,
 • klej,
 • nożyczki,
 • gumka do mazania,
 • czyste kartki A4

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej: dr Justyną Kraszewską
justyna.kraszewska@up.krakow.pl

Digital Design (studia I stopnia)