Przejdź do menu Przejdź do treści

Art & Design – egzamin wstępny

ART & DESIGN - studia II stopnia

Joanna Stawowy
Joanna Stawowy

OPIS STUDIÓW  

Studia magisterskie 2-letnie Art & Design 

Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są sztuczne, często nieodpowiadające zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy.  

Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie kierunki prowadzone na Wydziale Sztuki: Grafika, Design, Sztuka i Media, Digital Design oraz Komunikacja Wizualna.  

Uważamy,  że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – powinni mieć pełny wybór metod i technik twórczych, wypróbować różne technologie i pogłębić wiedzę na wybrane tematy.  

Dlatego kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. 

Studenci na etapie rekrutacji są kwalifikowani na specjalność Art lub Design. Specjalności nie można zmienić w trakcie studiów. 

Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych i projektowych. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców.  

Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

 

PLAN STUDIÓW

Sylwia Lonka
Sylwia Lonka

DLACZEGO Z NAMI 

Studia adresowane są do osób, które:  

– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunkach artystycznych, 

– są artystami/projektantami zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk pięknych lub sztuk projektowych, 

– posiadają wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej,  

– chcą pogłębić znajomość teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju.  

Janna Brzyska
Janna Brzyska

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

– szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych, 

– tradycyjnych i współczesnych technologii artystycznych, również̇ w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu,  

– posługiwania się̨ pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej 
i narzędzi współczesnego projektowania, 

– zdobędziesz wiedzę o aktualnych zagadnieniach kultury i sztuki,  

– będziesz aktywnie uczestniczyć w bieżącym dyskursie artystycznym,
– zdobędziesz gruntowną i szeroką wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki,  

– przygotujesz się do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań́ zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych.  

– zaczniesz uczestniczyć w świecie sztuki oraz w na polu usług projektowych. 

 

Absolwent kierunku Art&Design: 

– posiada umiejętność́ swobodnego wykorzystywania rożnych technik i technologii w obszarze sztuki, 

– posiada umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się̨ i pracę zawodową w obszarze nowych mediów, 

– jest przygotowany do pracy indywidualnej a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w zawodach związanych z twórczością artystyczną i projektową, 

– jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej 

 – wykorzystuje możliwości ekspresji nowych mediów i narzędzi współczesnego dizajnu. 

Czas trwania studiów – 4 semestry 

REKRUTACJA KROK PO KROKU  

etap I: Przegląd prac kandydata.  

Kandydat przesyła do przeglądu prace wraz z opisem projektu artystyczno-badawczego, w formie prezentacji pdf.  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PORTFOLIO

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia portfolio zawierającego następujące elementy:

– strona tytułowa zawierająca: imię i nazwisko kandydata, nazwę uczelni na której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia, rok akademicki, oświadczenie o autorstwie lub współautorstwie prezentowanych prac (wg. załącznika);

– spis treści ;

– autorski program artystyczno-badawczego (tematu) oraz prac z zakresu sztuk wizualnych/projektowych. (wzór formularza projektu) Pogram artystyczno-badawczy jest szeroko rozumianym obszarem zagadnień tematycznych, w obrębie którego kandydat zamierza realizować prace badawcze i artystyczne/projektowe w toku studiów;

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia uczelni artystycznych zobligowani są również do przedstawienia dokumentacji prac dyplomowych wraz ze skróconym opisem dyplomowym;

– zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych: prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (około 25 prac);

  • wykaz nagród, konkursów, projektów, aktywności artystycznej;
  • wszystkie reprodukcje powinny być podpisane: autor/współautor, technika, wymiary, rok powstania;
  • reprodukcje powinny być odpowiedniej wielkości i rozdzielczości wystarczającej do edycji ekranowej;

Uwaga! Projekty wykonane w trakcie studiów powinny być opisane z nazwiskiem prowadzącego.

etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych. 

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji. 

 

REKRUTACJA ONLINE  

Instrukcja rekrutacji online
WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

 

OPŁATA REKRUTACYJNA 

150 zł 

Kandydat uiszcza opłatę za rekrutację podczas rejestracji w systemie elektronicznym. 

Jest też możliwość wygenerowania przez system rekrutacyjny bloczka do płatności na Poczcie Polskiej, gdzie uzupełniony jest już numer konta na który trzeba wpłacić wyżej wymienioną kwotę. 

 

ZAPYTAJ: insztuki@up.krakow.pl 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

Obywatele polscy:  

  • wydruk formularza rejestracyjnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego),  
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów bądź kserokopię zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów (dot. kandydatów ubiegających się przyjęcie na studia II stopnia) – oryginał lub oryginalny odpis (do wglądu).  
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia – dotyczy studiów stacjonarnych (1 egzemplarze) (wydruk z systemu rekrutacyjnego),  
  • 2 zdjęcia (w formacie 35×45 mm) – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem (w tym jedno naklejone na podaniu),  
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację 22 zł. (opłata nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację UP),  
  • deklarację wyboru lektoratu języka obcego (wydruk z systemu rekrutacyjnego) – jeżeli jest taki wymóg na danym kierunku.  

Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu
Podbrzezie 3, pokój 3.4

31-054 Kraków 


Miejsce realizacji zajęć:  

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podbrzezie 3, Mazowiecka 43, Piekarska 3-5, Podchorążych 2

Małgorzata Król
Małgorzata Król

Dlaczego warto? 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ: 

Na studiach będziesz mieć możliwość pracy na praktycznych narzędziach, które są niezbędne w pracy artysty i projektanta. Wykładowcy to w większości praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Zajęcia teoretyczna mają na celu poszerzać horyzonty, wspomagać rozwój artystyczny i wskazywać podejście krytyczne. 

 

SZANUJEMY TWÓJ CZAS: 

Zajęcia w systemie modułowym pozwalają na elastyczne dopasowanie czasu oraz kontakt z ulubionymi wykładowcami. Projekty wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem. 

 

DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB: 

Konstrukcja studiów umożliwiających pełny wybór modułów w ramach specjalności jest bardzo elastyczna i pozwala dostosowywać zestaw zajęć do potrzeb studenta, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas bardzo ważne! 

Justyna Bzdoń
Justyna Bzdoń

KONTAKT 

Instytut Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podbrzezie 3, pokój 3.4

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek–czwartek 10.00–13.00
piątek 11.00–14.00
sobota, niedziela – nieczynne 

 

Zadzwoń lub napisz do nas: 

e-mail: insztuki@up.krakow.pl
tel. 12 662 66 85

 

Jak do nas dojechać (ul. Podbrzezie 3)

Tramwajem:
przystanek Miodowa: 2,3,19,24
przystanek Stradom: 6,8,10,13,18,22,52 

Autobusem:
przystanek Stradom: 610, 662,904,
przystanek Miodowa: 669 

Natalia Firszt
Natalia Firszt
Terminy  rekrutacji  2024/2025

Art&Design, Grafika stacjonarne II stopnia

Rejestracja: od 01.06.2024r. do 20.09.2024r.

Rozmowa: 23,24.09.2024 r.
Ogłoszenie wyników: 24.09.2024 r.

Wpisy: 25.09.2024 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 26.09.2024 r.
Wpisy z listy rezerwowej: 27.09.2024 r.

Pliki do pobrania