Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyplom

Egzamin dyplomowy

Licencjacka praca dyplomowa składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  • Część teoretyczna: praca pisemna. Temat pracy powinien być związany z częścią praktyczną, stanowić teoretyczną podbudowę rozwiązywanego problemu projektowego. Ta część pracy realizowana jest w ramach seminariów dyplomowych, w których zajęcia prowadzone są z wybraną promotorką:

dr Karolina Kolenda:

Historyczka sztuki, anglistka. Zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (szczególnie kręgu anglosaskiego), teoria i filozofia sztuki, muzeologia i wystawiennictwo, studia kulturowe, geografia kulturowa, teoria krajobrazu, architektura i dizajn.

dr Agata Wójcik:

Historyczka sztuki i dizajnu; zainteresowania: historia dizajnu, architektury wnętrz, meblarstwa, rzemiosła artystycznego; nurty w dizajnie: etnodizajn, ekodizajn, projektowanie prospołeczne, slowdizajn, nomadyzm.

  • Część projektowa: Problem projektowy student wybiera w uzgodnieniu z promotorem. Projekt powinien składać się z modelu, plansz prezentujących ideę i założenia projektu, opisu zawierającego dokumentację rozwoju projektu.

Praca projektowa realizowana jest w ramach jednej z czterech pracowni dyplomowych w ramach zagadnień obejmujących:
_Projektowanie przestrzeni
_Projektowanie produktu
_Projektowanie uniwersalne
_Projektowanie eksperymentalne

 

Obrona pracy licencjackiej składa się z:

  • Wypowiedzi dyplomanta prezentującej temat pracy, założenia i rozwiązania projektowe.
  • Odpowiedzi na pytania Komisji.

 

Projekt licencjacki ma być sprawdzianem umiejętności studenta świadczących o świadomości twórczej i inwencji własnej autora. Praca dyplomowa winna być wykonana na wysokim poziomie artystycznym z dużą biegłością techniczną świadczącą o sprawności zawodowej dyplomanta.

 

Składanie pracy – wymogi uczelniane:

https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/