Przejdź do menu Przejdź do treści

Grafika — egzamin wstępny

R E K R U T A C J A     O N L I N E
Kierunek Grafika – studia stacjonarne I stopnia

Link do strony z rekrutacją: https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2023_2024_Z_I/programme/SNW-SL6/?from=field%3ASNW

etap I: Przegląd prac kandydata tzw. teczki.

Kandydat przesyła do przeglądu prace w formie prezentacji pdf.

W skład prezentacji może wejść max. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych, malarskich, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacje prac intermedialnych, przestrzennych, screeny prac video i filmów animowanych itd.

Celem tego etapu jest poznanie umiejętności plastycznych oraz możliwości kreacyjnych kandydata.

II etap: Rozmowa kwalifikacyjna online.

Autoprezentacja kandydata (do 5 min.). Przygotowanie krótkiej wypowiedzi potwierdzającej zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej, ilustracji, wystaw w muzeach i galeriach sztuki współczesnej, bieżących wydarzeń kulturalnych.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

Terminy  rekrutacji  2024/2025

Grafika, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2024 r. do 25.06.2024 r.

Przegląd portfolio: 27,28.06.2024 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 01.07.2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 02, 03.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 04.07.2024 r.

Wpisy: 10.07.2024 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 11.07.2024 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 12.07.2024 r.