Przejdź do menu Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy

Licencjacki egzamin dyplomowy (obrona dyplomu) dotyczy teoretycznej (pisemnej) pracy dyplomowej i dyplomu artystycznego, który jest prezentowany w trakcie egzaminu. Prezentacji dyplomu artystycznego towarzyszy prezentacja zestawu wybranych przez studenta prac, zrealizowanych w ramach kursów:

  • Rysunek,
  • Projektowanie graficzne,
  • Grafika warsztatowa
  • Pracownia artystyczna w 5 i 6 semestrze studiów.

Dopuszcza się możliwość dołączenia prac zrealizowanych w ramach innych kursów.