Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownie do wyboru

Zasady wyboru pracowni

Studia licencjackie ( I stopnia) –  stacjonarne

I rok

Wybór „Grafiki warsztatowej” na II rok studiów, jedna z czterech pracowni do wyboru: wklęsłodruk, litografia, linoryt, sitodruk.

Do końca kwietnia w danym roku akademickim poprzedzającym rok, opiekun roku drogą elektroniczną zbiera informacje na temat wyboru pracowni.

 

II rok

Wybór „Pracowni artystycznej I” i „Pracowni artystycznej II” na III rok studiów: druk wklęsły, druk płaski – litografia, druk wypukły – linoryt, sitodruk, obraz cyfrowy, fotografia, , ilustracja, animacja. Maksymalna liczba osób w pracowni – 12.

 

Wybór w ramach obligatoryjnej Pracowni projektowej na III rok studiów: projektowanie lub grafika edytorska

 

Wybór Licencjackiej pracowni dyplomowej na VI semestr studiów

  • rysunek
  • projektowanie graficzne
  • jeden z kursów wybranych po II roku jako „Pracownia artystyczna I” lub „Pracownia artystyczna II”.

Do końca kwietnia w danym roku akademickim poprzedzającym rok, opiekun roku drogą elektroniczną zbiera informacje na temat wyboru pracowni.

Promotorem licencjackiej artystycznej pracy dyplomowej może zostać prowadzący posiadający stopień doktora, doktora habilitowanego lub profesora.

Wybór prowadzącego licencjackie seminarium dyplomowe

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest o wskazanie osoby, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach. Grupa seminaryjna u prowadzącego nie może przekraczać 12 studentów.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy.