Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Studia II stopnia stacjonarne

Art & Design

Studia magisterskie Art & Design są kierunkiem o dwóch specjalnościach: artystycznym i projektowym. Łączy w sobie kierunki prowadzone w Instytucie Sztuki i Designu UP: Grafika, Design, Sztuka i Media, Digital Design oraz Komunikacja Wizualna.

Studenci studiów magisterskich – jako świadomi i odpowiedzialni twórcy – mają pełny wybór metod i technik twórczych, które dają możliwość wypróbowania różnych technologii i pogłębienia wiedzy na wybrane tematy.

Kierunek Art & Design oferuje wybór ścieżki kształcenia na 33 modułach (kursach/pracowniach/przedmiotach) artystycznych, projektowych wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Wyboru dokonuje się przed każdym semestrem na podstawie opisów modułów:

Specjalność Art
Specjalność Design

Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy (ścieżki) dla specjalności artystycznych i projektowych. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów będzie mógł rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców i funkcjonowania na rynku sztuki i designu.

Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

DEKLARACJA WYBORU modułów Art &Design
Formularz projektu A&D

Przykładowe ścieżki

Ścieżka Design

Ścieżka Art

Rok akademicki 2022/23 Art.&Design, studia II stopnia, stacjonarne

Ścieżka Foto

W roku akademickim 2022/23 w ramach studiów Art&Design, można po raz pierwszy studiować fotografię na specjalnościach ART lub DESIGN wybierając „ścieżkę fotografia”. Jej program skierowany jest do kandydatów zainteresowanych pogłębianiem umiejętności i wiedzy fotograficznej. Studenci mają szansę studiować przez 3 semestry w 4 różnych pracowniach fotografii od użytkowej, przez dokument, kreację czy eksperyment i techniki specjalne, realizując własne tematy. Poza pracowniami fotograficznymi można wybrać dodatkowe 2 pracownie z puli przedmiotów; artystycznych np. intermedia, multimedia, sitodruk itd. oraz projektowych np. projektowanie graficzne, projektowanie www, itd. W ramach 2 roku studiów realizowany jest głównie dyplom fotograficzny w jednej z 4 pracowni. Absolwent uzyskuje stopień magistra.

 

1. Fotografia / produkt-dokumentacja-moda dr Marzena Kolarz, dr hab. Jakub Pierzchała Podczas zajęć można zapoznać się z techniką fotografowania oraz metodami pracy w tematach o charakterze użytkowym lub reklamowym w tym:

· fotografia produktowa

· dokumentacja działań artystycznych

· fotografia architektury

· reportaż z wydarzeń

· fotografia mody

Pracownia pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się oświetleniem studyjnym, a także uczą kreatywnego wykorzystywania cyfrowego sprzętu i oprogramowania do edycji zdjęć, a także pracy z zastanym oświetleniem złożonych. Zespół prowadzących skłania do poszukiwania indywidualnych rozwiązań i w zakresie koncepcji zdjęć, aranżacji planu zdjęciowego aż po postprodukcję. Studenci mają do dyspozycji w pełni wyposażone studio wraz z oświetleniem fleszowym i stałym, mają też możliwość wypożyczenia z Instututu sprzętu cyfrowego do realizacji swoich projektów.

 

2. Fotografia / dokument dr Michał Łuczak

Punktem wyjścia jest praca z fotografią rejestrującą otaczającą rzeczywistość. Może to być autorska fotografia w klasycznym rozumieniu – dokumentalna lub reportażowa, jak również archiwalna lub wernakularna. Celem pracowni jest znalezienie wizualnej i formalnej metody na odniesienie się do problemu lub tematu, który wybierze student/studentka.

„Dokumentalna” nie znaczy bezpośrednio zdjęta z rzeczywistości, to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się autorskie podejście, a co za tym idzie i odpowiedzialność za to co ostatecznie pokazujemy. Pracownia jest otwarta na inne media wspomagające fotografię.

Pracownia ma charakter warsztatowy (praktyczny) uzupełniony o wykłady dotyczące kolejnych etapów pracy nad zestawem zdjęć.

W pracowni na przestrzeni trzech semestrów przejdziemy od pomysłu, przez wybór metody pracy z obrazem aż po projekt książki lub wystawy. Jako że są to zajęcia warsztatowe istotne jest zaangażowanie studentów i studentek w systematyczną pracę fotograficzną nad wybranym tematem. Ważną częścią zajęć są grupowe korekty, które polegają na wspólnej analizie pomysłów, ale też kolejnych etapów realizacji. Z jednej strony sprawdzamy czy dotychczasowa praca jest komunikatywna, z drugiej wyciągamy wnioski i wspólnie motywujemy się do pracy oraz inspirujemy pomysłami i rozwiązaniami.

 

3. Fotografia / kreacja dr hab. Beata Długosz Pracownia ma charakter intermedialny. Stawia na tematy związane z wewnętrznymi przeżyciami, subiektywnymi obserwacjami rzeczywistości, skupia się na indywidualnym punkcie widzenia. Istotnym elementem realizowanych tematów jest opowieść/narracja np. w postaci fikcji, dokumentu kreacyjnego, dziennika fotograficznego, itp. Studenci realizują tematy w studio fotograficznym lub poza nim, mają również dostęp do ciemni fotograficznych. Posługują się technikami fotografii cyfrowej i hybrydowej (negatyw>skan>wydruk), a także łączą je z innymi mediami np..: instalacja, książka fotograficzna, foto-wideo, realizacje site-specyfic, foto-esej.

4. Fotografia / techniki specjalne dr Mirosław Niesyto

Główną ścieżką działań w pracowni, są indywidualne poszukiwania środka wyrazu artystycznego za pomocą szeroko pojętych technik specjalnych, do których zalicza się również tak zwane techniki szlachetne. W ramach nauki studenci mają możliwość zapoznać się z takimi technikami jak: cyjanotypia, guma chromianowa, kalitypia, emulsja fotograficzna itp. Omówione indywidualnie tematy zadań można będzie realizować także za pomocą techniki fotopolimeru, metody druku wklęsłego, która nie wymaga toksycznych substancji a daje bardzo podobne efekty jak klasyczna fotograwiura, której końcowym efektem jest odbitka graficzna. Wymienione techniki dają szerokie pole do eksperymentowania również z wykorzystaniem technologii cyfrowych. W pracowni można również będzie wykorzystać do pracy nad wybranym projektem fotografię analogową i zapoznać się z całym procesem obróbki.