Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów 2021/22

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

3 rok studiów licencjackich

Semestr 6

komunikacja wizualna
Pracownia dyplomowa
Seminarium licencjackie