Przejdź do menu Przejdź do treści

Programowanie

Specjalność: Design

Prowadzący: dr hab.Dorota Sitko oraz dr Dawid Nałęcz

Opis kursu

Programowanie, to kurs w ofercie studiów Art&Design, którego celem jest poszerzenie wiedzy technicznej w zakresie ogólnie pojętych technik programowania w zastosowaniu do realizacji autorskich projektów artystycznych.

 

W zależności od wstępnej wiedzy i predyspozycji słuchaczy zostaną Oni zapoznani z zasadami programowania imperatywnego o cechach strukturalnych i proceduralnych, metodami projektowania i zapisu algorytmów oraz tworzenia, kompilacji i uruchamiania nieskomplikowanych programów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykorzystanie „komputerów dużej mocy” do optymalizacji działań artystycznych z wykorzystaniem np. Blendera.

 

Słuchacze zainteresowani działaniami w przestrzeni Internetu zapoznani zostaną z mechanizmami i technikami wykorzystywanymi w procesie tworzenia stron WWW. Studenci poznają hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia dokumentów hipertekstowych (HTML), poznają również kaskadowe arkusze stylów (CSS). Słuchacze posiadający doświadczenie w programowaniu w zintegrowanym środowisku programistycznym: Processing mogą poszerzyć swoją wiedzę i zrealizować autorski utwór multimedialny.

 

W zależności od zainteresowań Słuchaczy i możliwości technicznych zakres realizowanego materiału może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Studentów.