Przejdź do menu Przejdź do treści

Projektowanie przestrzeni i wnętrz

Specjalność: design

Prowadzący: dr Monika Natkaniec-Papp

Opis kursu

Studenci pod opieką prowadzącego realizują semestralne zadanie projektowe będące autorską odpowiedzią na postawiony/proponowany przez siebie problem projektowy w zakresie projektowania szeroko pojętej przestrzeni i wnętrz, dotyczący obranego przez siebie ogólnego zagadnienia, stanowiącego jego temat przewodni studiów. Zakres realizacji i ostateczny temat uzgodnione zostaną z prowadzącym.

Cele i założenia pracowni:  projektowanie jako złożony proces wymagający kreatywnego, wielowymiarowego podejścia w odniesieniu do projektowania wnętrz i przestrzeni 

  • projektowanie w oparciu o obserwację, analizę (świadomość i rozumienie) zachodzących nieustannie procesów i transformacji w otaczającej rzeczywistości
  • zdobywanie nowej i pogłębianie nabytej wiedzy w zakresie szeroko pojętego  projektowania przestrzeni i wnętrz
  • redefinicja pojęć związanych z prywatnością, poczuciem komfortu, bezpieczeństwa, poszerzeniem percepcji
  • użyteczność przestrzeni, ergonomia, poszukiwanie nowych funkcji przestrzeni
  • percepcja, emocje w kontekście przestrzeni, wnętrz i wypełniających ją obiektów
  • technologia, tradycja- obszary wspólne, wpływ na działania projektowe
  • projektowanie z poszanowaniem środowiska, w duchu designu zrównoważonego

Słowa klucze: design zrównoważony   •   empatia w projektowaniu   •   odczuwanie/emocje w przestrzeni   •   percepcja   •   technologia   •   tradycja   •   sztuka i działania artystyczne •   kontekst miejsca •    eksperyment projektowy   •   poszukiwanie nowych funkcji (przestrzeni, wnętrz) •   projekt do realizacji •   projekt konceptualny   •   redefinicja pojęcia i funkcji przestrzeni publicznej / prywatnej  •   ergonomia

Prowadzący: dr hab. Alicja Panasiewicz

Opis kursu

Celem kursu jest rozszerzanie horyzontów myślenia o roli i funkcji przestrzeni i we wnętrzu w kierunku przestrzeni sensorycznych – angażujących wszystkie zmysły: wielozmysłowe i synkretyczne przestrzenie opartych na koncepcji 32 zmysłów oraz na ewolucji działań wizualnych. Studenci będą zachęcani do zaprojektowania całkowicie nowej, lub przeprojektowanie już istniejącej, przestrzeni sensualnej przy wyraźnym uwzględnieniu aspektów funkcjonalnych, ergonomii, czynników psychospołecznych, oraz kontekstu istniejącego otoczenia. Realizacja projektów może przebiega w 2 – 3 osobowych grupach i nie musi ograniczać się wyłącznie do architektonicznej interwencji w przestrzeń. Mogą mieć charakter niestandardowych działań projektowych i oddziaływać na użytkownika poprzez inne środki i media.