Przejdź do menu Przejdź do treści

Przedmioty

Historia sztuki i kultury wizualnej

W ramach 3-letniego cyklu studiów oferowane są kursy z historii sztuki od starożytności po współczesność, ze szczególnym naciskiem na zjawiska w sztuce XX i XXI wieku, jak i wiele kursów poświęconych szeroko rozumianej kulturze wizualnej.

 

Teorie kultury wizualnej

Badania nad wizualnością łączą metody historii sztuki, medioznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii i filozofii. W czasie kursu dowiecie się, czym jest kultura wizualna, jak ją definiować i jak badać praktyki wizualne.

 

Wiedza o kulturze, mediach, teatrze, fotografii

Cykl kursów wprowadzających podstawową wiedzę, terminologię i metodologię badań nad kulturą, filmem, teatrem, fotografią. Dodatkowo, w czasie kursów, takich jak Fotografia w środowisku sieciowym, poruszane są najnowsze konteksty tworzenia i funkcjonowania fotografii.

 

Historia mediów cyfrowych, Kultura popularna, Społeczne aspekty nowych mediów, Reklama w kulturze wizualnej, Nowe technologie medialne

W czasie kursów poświęconych historii mediów cyfrowych, społecznym aspektom nowych mediów, kulturze popularnej i reklamie dowiecie się, jak analizować wizualny świat oglądany w przestrzeni publicznej, na ekranach i ten doświadczany w świecie rzeczywistości wirtualnej.

 

Sztuka współczesna i kultura popularna

Kursy wprowadzające w najważniejsze zjawiska w sztuce powojennej, takie jak: performance i sztuka wideo, sztuka neo-awangardowa, street art, sztuka w przestrzeni publicznej i sztuka partycypacyjna, komiks, sztuka na międzynarodowych wystawach, historia animacji.

 

Metody analizy i interpretacji wizualnych praktyk twórczych i Badania nad wizualnością

Jak czytać sztukę i analizować praktyki wizualne? W czasie kursów dowiecie się, jakie metody proponuje tradycyjna historia sztuki, czy przydają się do analizy zjawisk współczesnych, takich jak komiks czy sztuka internetowa, ale też jakie nowe metody wprowadzają studia nad wizualnością.

 

Architektura XX wieku, Urbanistyka, Design, Sztuka w krajobrazie

Nasze otoczenie kształtuje nas jako odbiorców i twórców kultury. Cykl kursów poświęconych architekturze, sztuce w krajobrazie, a także projektowaniu przestrzeni i przedmiotów – zarówno obiektów sztuki, jak i sztuki użytkowej – poszerza wiedzę o sztuce i kulturze popularnej o problematykę przestrzeni miejskiej, architektury i dizajnu.

 

Warsztaty redakcji tekstów i Warsztaty twórczego myślenia

W czasie intensywnych warsztatów poznacie sposoby pisania o sztuce: zarówno tekstów akademickich, jak i skierowanych do szerokiej publiczności. Dowiecie się także, na czym polega kreatywność i jak wygląda praca zespołowa zorientowana na opracowywanie twórczych rozwiązań.

 

Wystawiennictwo i instytucje sztuki

Odbiór sztuki i kultury związany jest z funkcjonowaniem instytucji, takich jak muzeum i galeria sztuki. Kursy takie jak: Wystawiennictwo, Ramy instytucjonalne sztuki współczesnej, Nowe tendencje w muzealnictwie, Rynek sztuki pokazują, jak działają instytucje zajmujące się wystawianiem i obrotem dziełami sztuki i co się w nich aktualnie zmienia.

 

Wiedza o technikach artystycznych

W ramach kursu omówiona zostanie historia tradycyjnych technik artystycznych, takich jak rysunek, akwarela, malarstwo olejne czy techniki graficzne. W czasie wizyt w warsztatach przekonacie się w praktyce, jak tworzy się obiekty w technice ceramiki, szkła i papieru, jak i poznacie tajniki fotografii analogowej.

 

Warsztaty filmowe i fotograficzne

W czasie intensywnych warsztatów opanujecie podstawy pracy z urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk, jak i podstawy montażu, postprodukcji wideo oraz dźwięku. Zdobędziecie umiejętności w zakresie stosowania technik fotografii cyfrowej i analogowej.

 

Skuteczna komunikacja i promocja

Praca w instytucjach kultury wiąże się z popularyzacją sztuki i innych zjawisk kultury. W czasie kursów takich jak Promocja i marketing sztuki, Psychologia komunikowania się, Badania odbiorców sztuki dowiecie się, jak promować wydarzenia kulturalne, komunikować się z publicznością i jak badać sposoby odbioru tworzonych komunikatów.