Przejdź do menu Przejdź do treści

Rzeźba i działania w przestrzeni

Specjalność: Art

Prowadzący: dr hab. Maria Wasilewska

Bio

Artystka wizualna. Od 2010 jest zatrudniona jako wykładowczyni na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Głównie zajmuje się instalacją, realizacjami site specific i enviroment, tworzy obiekty przestrzenne, wideo. W sztuce interesują ją możliwości poznania, odczuwania i nazywania rzeczywistości.

W 2008 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2013 roku nagrodę specjalną galerii „Amy-d Arte Spazio” na wystawie 7th International Arte Laguna Prize w Wenecji.   Z galerią „Amy-d Arte Spazio”  współpracuje do dzisiaj. W 2018 brała udział w rezydencji artystycznej Artist in Aso-Kumamoto w Japonii (stypendium). Współpracuje z galerią Amy-d Arte Spazio w Mediolanie. Jej prace prezentowane były w Polsce i za granicą, na wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Mediolanie, Wenecji, Hamburgu, Berlinie, Leiden, Sztokholmie, Japonii. 

www.mariawasilewska.com/pl

Opis kursu

Rzeźba i działania przestrzenne – rzeźba traktowana jest szeroko, jako organizacja przestrzeni, inaczej środowisko, w którym żyje człowiek. Studenci podejmują próbę poznania siebie jako podmiotu w kontekście otoczenia (dopełnienia); w przestrzeni zamkniętej i otwartej, intymnej i społecznej, w skali makro i mikro. Są zobligowani do uwzględniania kontekstu: psychologicznego, środowiska naturalnego, architektonicznego, społecznego, politycznego.

W pracowni kładzie się również nacisk na świadomość studenta dotyczącą jedności formy z treścią i zakładaną ideą realizacji. Studenci nie pracują w tradycyjnych rzeźbiarskich materiałach, co daje im szerokie możliwości wykorzystania wszelkiej dostępnej i odpowiedniej dla podjętej problematyki materii i środków artystycznych.

Finalnym celem jest rozwój samoświadomości artystycznej, wrażliwości przestrzennej, indywidualizmu oraz odpowiedzialności za wypowiedź artystyczną.

W pracowni realizuje się instalacje przestrzenne, obiekty, site specific i inne działania obejmujące relacje człowieka z otoczeniem.

Prowadzący: dr Kornel Janczy

Opis kursu

Celem kursu jest poszerzona refleksja, oraz kreatywna i krytyczna praca w kontekście otaczającej rzeczywistości. Studenci wyrażają siebie, swoje idee i koncepcje poprzez aktywności odbywające się w czasie i przestrzeni. Podczas trwania kursu studenci wykonują działania przestrzenne takie jak rzeźba, obiekt, instalacja, performens, działania konceptualne itd. Kurs nie skupia się na nauce warsztatu i technik rzeźbiarskich a na umiejętnym i świadomym dobieraniu środków formalnych do podejmowanych tematów.

Ważnym elementem kursu jest również poszerzenie u studenta wiedzę oraz świadomości dotyczącej aktualnych dyskursów w obrębie sztuki współczesnej.