Przejdź do menu Przejdź do treści

Egzamin wstępny

Studia I stopnia

Konsultacje Online: 
Zapraszamy na konsultacje na kierunek Sztuka i Media.
Napisz do nas. Weź udział w spotkaniu z prowadzącymi.

Sztuka i Media | Facebook

 

Rekrutacja online

Limit miejsc: 18 osób

Link do rejestracji elektronicznej:
https://usosirk.up.krakow.pl/pl/

Egzamin wstępny

ETAP I:

Kandydat przesyła portfolio w wersji elektronicznej, list motywacyjny (600-800 znaków), oraz oświadczenie o autorstwie prac.

  • Portfolio w wersji elektronicznej, w formie 20 stronicowego dokumentu w formacie pdf o rozmiarze do 100 MB. Pierwsza strona powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata oraz zawierać list motywacyjny. Portfolio powinno zawierać 20-25 prac własnych, w skład których powinny wchodzić realizacje, co najmniej z dwóch następujących technik: reprodukcje prac malarskich, rysunkowych, ilustracyjnych, projektowych, fotografii analogowej, fotografia cyfrowa, realizacje multimedialne oraz działania przestrzenne zaprezentowane w formie dokumentacji fotograficznej lub oryginały prac cyfrowych.
  • Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
  • List motywacyjny o objętości maksymalnie 800 znaków (ze spacjami), umieszczony wewnątrz portfolio, który przybliży komisji powód wyboru danego kierunku studiów przez kandydata. Może zawierać odpowiedź na pytania:
  1. Dlaczego zdecydowałem się na ten kierunek?
  2. Jakie są moje zainteresowania sztuką, literaturą, kulturą?
  • Oświadczenie, które należy umieścić na ostatniej stronie portfolio:

“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.”

………………………………………………. data, imię i nazwisko

 

ETAP II:

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań artystycznych kandydata oraz wybranych zagadnień z zakresu współczesnej kultury i sztuki.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

SPRAWY FORMALNE:

Uzupełniając swoje dane w systemie rekrutacyjnym, pamiętajcie Państwo, że na każdy kierunek studiów należy zamieścić osobno świadectwo maturalne i dedykowane portfolio.

KONTAKT DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej:

Dr Michał Łuczak

michal.luczak@up.krakow.pl

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

Prof. UP dr hab. Beata Długosz beata.dlugosz@up.krakow.pl

Napisz do nas na Facebook Sztuka i Media | Facebook

Terminy  rekrutacji  2024/2025

Sztuka i Media, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2024 r. do 05.07.2024 r.

Przegląd portfolio: 08,09.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 10.07.2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 11.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 12.07.2024 r.

Wpisy: 15.07.2024 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 16.07.2024 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 17.07.2024 r.