Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Odwiedź nasz profil na FB i IG!

https://www.facebook.com/SztukaiMedia

https://www.instagram.com/sztukaimediaup/

 

Studia I stopnia Sztuka i Media to kierunek intermedialny, którego celem jest uwrażliwienie młodych twórców na problemy współczesności, a także przygotowanie ich warsztatu i języka do jak najlepszego mówienia o współczesności. Studia umożliwiają studentom swobodę kształtowania własnej drogi artystycznej.
Po ukończeniu 1 roku dokonują wyboru pracowni pod kątem własnych zainteresowań artystycznych, kształcących m.in. w zakresie: sztuki krytycznej, działań przestrzennych, multimediów, fotografii narracyjnej, sound artu, działań intermedialnych, projektowania graficznego, animacji, rysunku itd.
Studia wyposażają studentów również w wiedzę z zakresu sztuki współczesnej, która wspomaga twórców w swobodnym poruszaniu się pomiędzy mediami i budowaniu spójnego przekazu artystycznego.
W trakcie studiów studenci realizują również artystyczny projekt zespołowy, który rozwija umiejętności interpersonalne takie jak: współpraca, decyzyjność, odpowiedzialność, zarządzanie czasem. Zajęcia mają charakter warsztatów intermedialnych, prowadzonych przez dwóch specjalistów / artystów, których kompetencje się uzupełniają.
Studia Sztuka i Media przygotowują studentów do aktywnego funkcjonowania twórczego w złożonym, zmieniającym się dynamicznie świecie, do podejmowania dialogu i rozwijania krytycznej, badawczej postawy, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Studia przygotowują również do pracy w rynku zawodów kreatywnych, wyposażając ich w umiejętności praktyczne z zakresu projektowania graficznego, tworzenia aplikacji internetowych, fotografii, reprodukcji fotograficznej, obróbki audio i wideo, motion graphic.