Przejdź do menu Przejdź do treści

Ośrodek Form Filmowych

Ośrodek Form Filmowych działa w strukturach Instytutu Sztuki Mediów UKEN. Od początku swojej działalności ośrodek wspiera projekty realizowane zarówno przez pracowników jak i studentów, a także artystów zaproszonych do współpracy w ramach projektów pozauczelnianych. W ciągu ostatnich lat zrealizowano kilkanaście projektów filmowych m.in. etiudy studenckie, warsztaty, projekty naukowe, dokumentacje filmowe, projekty interdyscyplinarne. OFF dysponuje profesjonalnym sprzętem do nagrywania obrazu i dźwięku oraz sprzętem oświetleniowym.

Jako jednostka uczelniana ośrodek prowadzi nabór ciągły na wsparcie projektów filmowych. Ocenę i wybór projektów do realizacji prowadzi Rada Ośrodka. Równolegle prowadzone są nabory na projekty studenckie oraz naukowe czy komercyjne.

 

Zakres działań
 •  promowanie szeroko pojętej sztuki filmowej,
 • wspieranie rozwoju artystyczno-naukowego pracowników uczelni,
 • wspieranie rozwoju studentów w ramach działań pozadydaktycznych,
 • udostępnianie sprzętu filmowego w ramach zakwalifikowanych projektów lub zleceń
 • zaangażowanie w promowanie sztuki poprzez uczestnictwo i organizację wydarzeń kulturalnych w zakresie filmu i nowych mediów

 

Rada Ośrodka Form Filmowych:
 • kierownik dr Małgorzata Łuczyna,
 • mgr Piotr Filipiuk,
 • dr Magda Lazar,
 • drr Anna Pichura,
 • dr Łukasz Surowiec

 

Historia

W 2014 roku, z inicjatywy ówczesnego wykładowcy dr Daniela Rycharskiego z Wydziału Sztuki oraz dr Huberta Chudzio z Wydziału Humanistycznego UP powstało Centrum Filmu Edukacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie umiejscowione  w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych UKEN w budynku przy ul. Jęczmiennej 9. Centrum zostało podzielone na dwa ośrodki: Ośrodek Dokumentacji Polskiej Nauki prowadzony przez Instytut Historii Wydziału Humanistycznego i Ośrodek Filmu dla Oświaty Sztuki i Kultury Polskiej prowadzony przez Katedrę Multimediów Wydziału Sztuki. Ośrodek został wyposażony w profesjonalny sprzęt filmowy pozyskany w ramach grantu ministerialnego w roku akademickim 2013-2014. W latach 2015-2018 kierownikiem ośrodka był dr Ł. Białkowski. Na przestrzeni kilku lat, dzięki wsparciu ośrodka powstało wiele inicjatyw artystycznych, badawczych oraz społecznych angażujących zarówno pracowników UKEN jak i studentów oraz osoby związane z uczelnią.

 

Dokumentacja działań ośrodka
 • 2019 Wszyscy jesteśmy terrorystami, film krótkometrażowy, scenariusz i reżyseria: Łukasz Surowiec, zdjęcia: Filip Chrobak,
 • 2018 Przychodnia, film dokumentalny, reżyseria: Łukasz Surowiec, zdjęcia: Filip Chrobak,
 • 2018 Dispersion (vase’s), wideo w pętli, realizacja: Filip Rybkowski;,
 • 2018 Rytka (tytuł roboczy), film dokumentalny, realizacja: Halina Cader-Pawłowska, Karol Palka Daniel Rycharski Scenariusz: Daniel Rycharski, Michał Zawada, Karol Pałka,
 • 2017 Interiekcja, film krótkometrażowy, realizacja Mark Broszkiewicz, Roman Dziadkiewicz, Aleksandra Kulik, Michał Rusnarczyk, Bernard Śmiałek,
 • 2016 STYCZNE/TANGENTS dokumentacja projekcji wideo powstałych na potrzeby projektu w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (25-30 czerwca 2016), http://fundacjaws.up.krakow.pl/index.php/2016/06/21/52/ http://fundacjaws.up.krakow.pl/index.php/2016/06/20/stycznetangents/
 • 2015 przygotowanie dokumentacji filmowej projektu realizowanego w ramach festiwalu Grolsch Art BOOM, przy współpracy z Fundacją Wschód Sztuki oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym, kurator projektu: Szymon Maliborski,
 • 2015 realizacja i montaż video dokumentacji z wydarzenia Gra Terenowa organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kurator: Szymon Maliborski, reżyseria: Anna Urbańczyk,
 • 2014 przygotowanie materiałów wideo na potrzeby wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend 26.09 – 19.11 2014, film wideo o artystach A. Partumie, Z. Warpechowskim, R. Dziadkiewiczu;

 

Projekty studenckie i edukacyjne

 

 • 2020 projekt społeczny zrealizowany w ramach wydarzenia Zatrzymaj się i zobacz we współpracy z ASP w Krakowie oraz Stowarzyszeniem na dzieci z chorobą nowotworową „Koliber” , realizacja: Julia Adrianna Hołyńska, Jessica Szczepańska, Ewelina Płoskonka, Dominika Masłowiec, opieka artystyczna: dr M. Łuczyna,
 • 2019 Za tą ścianą…, etiuda studencka, realizacja: Martyna Beskiewicz, Michał Gąsior, Agata Ciuła, Julia Ślósarczyk, opieka artystyczna: dr M. Łuczyna,
 • 2018 Nausea, etiuda studencka, realizacja: Antonina Dąbrowska, Ewelina Drewniany, Dominika Kapusta, Mateusz Lipiński, Katarzyna Ładna, Marta Romankiv, Aleksandra Szydłowska, Olga Wysopal, opieka artystyczna: dr M. Łuczyna, III rok SIM,
 • 2017 Pieniądze albo życie.. zaczyna się jutro Pracownia Demokracji (Roman Dziadkiewicz, Joanna Bednarczyk, Łukasz Surowiec, Aleksandra Kozuń, Przemysław Czepurko, Wojtek Ratajczak, Bernard Śmiałek, Anna Białek),
 • 2017 Industrialkat, wideoklip, Sebastian Lech, Wojciech Tylka, I rok lic. DD,
 • 2017 Roch Kowalski, dokument, Marcin Mądzik, Artur Róg, I rok lic. DD,
 • 2017 Living with bulimia – reklama społeczna dotycząca problemu bulimii, Małgorzata Szostak, Angelika Mizia, Julia Siekańska, I rok lic. DD,
 • 2016 Alicja, etiuda studencka inspirowana filmem animowanym Walta Disneya Alicja w Krainie Czarów z 1951 roku, realizowana przez studentów I rok DD,
 • 2016 realizacja formy dokumentalnej, Sebastian Duran film przybliża początki sceny breakdance, na przykładzie historii trenera i założyciela jednej z pierwszych formacji b-boys w Krakowie,
 • 2016 warsztaty wideo z użyciem green screen w ramach Patronatu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego nad Klasą Artystyczno Medialną V LO w Tanowie,
 • 2015 Czarne Słońce, etiuda studencka, realizacja: Barbara Natalia Ferlak, Ola Gut, Faustyna Ostróżka, opieka artystyczna: dr. Daniel Rycharski,
 • 2014 Surowiec, film dokumentalny, realizacja: Teresa Kutkowska i Magdalena Światłoń, opieka artystyczna: dr Daniel Rycharski,
 • 2014 Podróż, etiuda studencka, realizacja: Katarzyna Włoch DD, opieka artystyczna: dr Daniel Rycharski,
 • 2014 organizacja warsztatów z filmowych technik multimedialnych (Motion Capture) dla dzieci  w ramach Nocy Naukowców 2014 w Ośrodku na ul. Jęczmiennej, współpraca mgr Przemysław Liput;

 

Projekty komercyjne
 • 2016 Przezroczysta krew, realizacja teledysku grupy Rasmentalism. Scenariusz i reżyseria: Patryk Kaflowski,
 • 2015 Back to the ‘80  realizacja teledysku ekometalowej grupy Terrodome: scenariusz i reżyseria Rafał Pogoda,