Przejdź do menu Przejdź do treści

Galeria Lorem Ipsum

O Galerii Lorem Ipsum

Galeria Lorem Ipsum anektuje przestrzeń klatki schodowej w budynku Instytutu Sztuki i Designu UKEN w Krakowie przy ul. Podbrzezie 3. Galeria jest dedykowana ekspozycji prac z zakresu szeroko rozumianej komunikacji wizualnej i projektowania, w szczególności: plakatów, wizualizacji, fotografii. Zamierzeniem galerii jest pokazywanie prac profesjonalnych projektantów, absolwentów kierunków projektowych, wybranych najlepszych prac studenckich. Celem galerii jest nie tylko promocja rodzimych projektantów, ale także nawiązywanie współpracy z kierunkami projektowymi z innych uczelni poprzez wspólną wymianę wystaw. Nad funkcjonowaniem galerii czuwa Katedra Komunikacji Wizualnej we współpracy z innymi jednostkami uczelni. Galeria ma do dyspozycji 24 ramy o formatach 100 x70 cm (układ pionowy). Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: Katarzyna Wojdyła, katarzyna.wojdyla@up.krakow.pl

AKTUALNA WYSTAWA: 

Stefan Lechwar
Komu?nikat
wystawa plakatów 

17.11.2023–24.01.2024 

 

Stefan Lechwar, doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca i dyrektor w Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się projektowaniem graficznym, obejmującym plakaty, identyfikację wizualną, infografikę, grafikę wydawniczą oraz takimi obszarami jak: ilustracja, grafika warsztatowa, malarstwo, kaligrafia a nawet teatr. Jego głównym polem działania jest plakat, nie tylko ten służący celom reklamowym, lecz przede wszystkim autorski, stanowiący doskonałe medium do wyrażania osobistych refleksji, uczuć i poglądów. Plakaty Stefana Lechwara to często swoiste parafrazy rozpoznawalnych symboli, cytatów słownych i ikonograficznych w kulturze. Autor wciąga odbiorcę w wizualno-werbalna grę-dialog, w dekodowanie i odczytywanie nieraz wielopoziomowych skojarzeń zwartych w jego pracach. Wielowarstwowość i wielowątkowość stanowią o wartości plakatów Autora. Język plastyczny dzieł Stefana Lechwara jest oszczędny, pozbawiony nadmiernej dekoracyjności, niemniej jest jak najbardziej unikatowy i indywidualny.

Na wystawie zatytułowanej Komu?nikat prezentowane są 23 plakaty Stefana Lechwara.

Współpraca: Marcin Urbańczyk

https://cargocollective.com/lechwar 

 

DOTYCHCZASOWE WYSTAWY: 

Marcin Urbańczyk
OBRAZ ± TEKST
wystawa plakatów 

6.10–17.11.2023 

Marcin Urbańczyk, doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W latach 2007–2019 związany z Zakładem Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie obronił doktorat (2014 r.).

Zajmuje się plakatem, identyfikacją wizualną i projektowaniem stron internetowych. W jego twórczości głównym obszarem zainteresowania jest plakat. Jego podejście do kreowania komunikatu wizualnego opiera się na metaforze i skojarzeniach, co stanowi istotę tworzenia polskiego plakatu. W swoich pracach wykorzystuje zarówno techniki cyfrowe, jak i analogowe.
Poza metaforą i skojarzeniami, które stanowią fundament komunikatu i stanowią podstawę interakcji między nadawcą a odbiorcą, część jego prac można określić jako plakaty typograficzne, a dokładniej — jako plakaty typograficzno-graficzne. Zainteresowanie kompozycją i konstrukcją jest istotnym elementem kultury formy w jego plakatach. Dlatego też, konstrukcje typograficzne stanowią znaczący fragment jego dorobku, wciąż poszerzany i rozwijany. Jest przekonany, że mocny i wyraźny wymiar estetyczny plakatu stanowi wystarczający powód jego istnienia. Choć nie neguje znaczenia innych aspektów, uważa, że siła plakatu tkwi zarówno w pomysłowości, skojarzeniach i metaforze, jak i w formalnej konstrukcji.

Projekt plakatu anonsującego wystawę: Stefan Lechwar

https://marcinurbanczyk.com/ 

 

*** 

Ideo-gra(m) — Ideo-g(r)ame
wystawa znaków graficznych 

05.06.2023–07.07.2023 

Logo to funkcjonalne narzędzie marketingowe, które ma zadanie określenie i konsolidowanie wizerunku marki wśród klientów. Jego rynkowe zastosowanie jest znane i doceniane, jednak na poziomie typologii znaków charakter plastyczno-sematyczny znaku identyfikującego przedsięwzięcie jest niejednokrotnie bardzo zbliżony do ideogramu – znaku opisującego przedmiot czy ideę. Podobnie jak niektórzy twórcy wizualni czy literaccy, pracujący w domenie poezji konkretnej, projektanci dążą do jednoznacznego ukazania pewnego komunikatu w najbardziej komunikatywnej I kompaktowej formie. Wielu z nich powołuje się na założenia azjatyckiego systemu ideograficznego. Inni przyrównują swoje wysiłki do tworzenia haiku. 

Wystawa Ideo-gra(m) prezentuje znaki identyfikujące zaprojektowane w ostatnich pięciu latach przez projektantów działających w Polsce i poza jej granicami. Bardzo istotną cechą wszystkich prezentowanych prac jest to, że zostały wdrożone i spełniają swoją rolę w obiegu publicznym. 

Kurator: Marcin Klag
Współpraca: Marcin Urbańczyk, Katarzyna Wojdyła 

 

Uczestnicy wystawy:
Mateusz Bogusz
Monika Chrabąszcz-Tarkowska
Liliana Fryda
Karol Gadzała
Wiktor Gromadzki
Barbara Janczak
Michał Kacperczyk
Tomasz Kipka
Marcin Klag
Anna Kmita
Aleksandra Kosztyła
Tomasz Król
Sebastian Kubica
Justyna Kucharczyk
Stefan Lechwar
LSD Space
Agnieszka Nawrocka
Przemysław Paliwoda
Karolina Szafran
Marta Szmyd
Anna Treska-Siwoń
Olga Turkiewicz
Marcin Urbańczyk
Katarzyna Wojdyła
Anna Zabdyrska
Agnieszka Ziemiszewska 

 

*** 

 

Kaja Renkas
Don’t be afraid of me
wystawa plakatów 

20.04—31.05.2023 

dr hab. Kaja Renkas prof. UŚ
Projektantka, plakacistka, artystka działająca w przestrzeniach najnowszych technologii cyfrowych. W swoich pracach nieustannie odkrywa nowe obszary do eksploracji w ostatnim okresie swojej twórczości łączy warsztat tradycyjny z możliwościami jakie daje praca z AR.
 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom uzyskała w obszarze grafiki warsztatowej. Swoją edukację kontynuowała na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pełni funkcję profesora na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej. 

www.kajarenkas.com