Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikacja wizualna — plan studiów

Typografia

Kurs stanowi wprowadzenie do studiów nad formami graficznymi z zastosowaniem pisma. Przybliża historię pisma, klasycznych krojów oraz podstawową wiedzę typograficzną. Opiera się na ćwiczeniach z projektowania znaków literniczych, krojów pism oraz różnorodnych form, które zawierają tekst. Na kursie pojawiają takie zagadnienia jak: skład materiału typograficznego, wizualna warstwa pisma, kształtowanie układów literniczych, budowa i ekspresja litery.  

1 rok, semestr I i II
Prowadzący: dr Przemysław Paliwoda, dr Anna Zabdyrska.

Symbole i piktogramy

Kurs ten wprowadza pojęcie znaku, ikony, symbolu i piktogramu. Studenci wykonują ćwiczenia bazujące na przekazywaniu komunikatów za pomocą obrazu, bez użycia słów. Tworzą przejrzyste, proste i adekwatne desygnaty. Uczą się także projektowania systemów oraz serii (rodzin) znaków.

1 rok, semestr II
Prowadząca: dr Monika Chrabąszcz-Tarkowska

Identyfikacja wizualna

W trakcie kursu studenci poznają zagadnienia związane z tożsamością marki oraz procesem projektowania identyfikacji wizualnej. Rozpoczynają od prostych ćwiczeń związanych z pisaniem brief-u. W dalszej kolejności projektują składowe elementy identyfikacji wizualnej, takie jak: znak, motywy graficzne, dobierają typografię i kolorystykę. Celem realizowanych ćwiczeń jest spójna, wyróżniająca się i odróżniający od podobnych w swojej kategorii identyfikacja wizualna.

2 rok, semestr III i IV
3 rok, semestr V (kurs wyboru)

Info design

Kurs wizualizacji danych (statystycznych, naukowych) oraz wiedzy w formie graficznej. Opiera się na projektach, w których porządkuje się i określa kształt wizualny w formie diagramów, wykresów, map, schematów i innych reprezentacji. Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień informacji wizualnej.

2 rok, semestr III i IV
3 rok, semestr V (kurs wyboru)
Prowadzący: dr Przemysław Paliwoda, mgr Karolina Szafran

Interface ekranowy

Ten kurs umożliwia nabycie wiedzy dotyczącej projektowania na potrzeby Internetu. Studenci zdobywają umiejętności projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych. Proces projektowy rozpoczynają od generowania koncepcji, po prototypowanie aż do finalnego projektu graficznego. W trakcie kursu objaśniane są pojęcia charakterystyczne dla obszaru projektowania ekranowego, których znajomość umożliwia późniejszą komunikację z programistami i wdrożenie projektu.

2 rok, semestr III i IV
3 rok, semestr V (kurs wyboru)

Prowadzący: mgr Marta Szmyd, dr Marcin Urbańczyk

Projektowanie publikacji

W ramach kursu prezentowane są zagadnienia związane z powstawaniem dzieł w formie szeroko rozumianej fizycznej publikacji. Studenci uczą się projektowania zróżnicowanych form edytorskich, takich jak książka, czasopismo, gazeta, druki akcydensowe. Uczestnicy zajęć projektowania publikacji nabywają umiejętności i wiedzę na temat tego, jak przy pomocy środków typograficznych interpretować tekst oraz pośredniczyć pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Zyskują umiejętność formułowania komunikatu wizualnego opartego o wnikliwą interpretację tekstu oraz hierarchizowanie treści z uwzględnieniem profilu odbiorcy, kontekstu i warunków społeczno-kulturowych, w których ma on docelowo funkcjonować.

2 rok, semestr III i IV
3 rok, semestr V (kurs wyboru)

Prowadzący: dr Daria Malicka, dr Marcin Klag

Opakowanie i POS

Celem kursu jest zwrócenie uwagi na rolę opakowań i materiałów ekspozycyjnych w procesie budowania współczesnego wizerunku marek. Studenci poznają materiały stosowane w branży opakowaniowej, podstawowe zasady i rodzaje konstrukcji opakowań. W trakcie kursu projektują opakowania na produkty, w taki sposób, aby ich konstrukcja i grafika budowały określony wizerunek. Studenci poznają formalne wymogi związane z projektowaniem opakowań w wybranych segmentach.

2 rok, semestr III i IV
Prowadząca: dr Katarzyna Wojdyła

Grafika eksperymentalna

Pracownia skupiająca się na alternatywnym tworzeniu obrazu. Celem prac jest badanie w jaki sposób techniki graficzne wpływają na komunikat wizualny. Student/studentka poprzez przeprowadzenie serii eksperymentów ćwiczy swobodną ekspresję artystyczną, co wpływa na kształtowanie postawy twórczej również w sferze projektowania graficznego.

2 rok, semestr IV
Prowadząca: dr Barbara Janczak

Przekaz i komunikacja

Kurs skupia się na znaczeniu przekazu w komunikacji wizualnej. Studenci w duchu projektowania zaangażowanego tworzą rozbudowane koncepcje całych kampanii reklamowych lub społecznych skupionych wokół określonej misji i założeń. Projekty powstają z wykorzystaniem metody design thinking – istotny jest cały proces projektowy gdzie dużą rolę odgrywa dogłębny research oraz aspekt badawczy pracy. Kurs wprowadza zagadnienia projektowania uniwersalnego i inkluzywnego.

3 rok, semestr IV
Prowadząca: dr Monika Chrabąszcz-Tarkowska

Pracownia dyplomowa

Licencjacka praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej. Część artystyczna obejmuje autorski projekt z grafiki dwuwymiarowej (2d). To może być projekt z obszaru identyfikacji wizualnej, publikacji, interface’u ekranowego lub info designu. Nad przebiegiem procesu projektowego czuwa wybrany promotor/ka.

3 rok, semestr VI

Monika Szpak
Temat: Projekt serii opakowan leków dostępnych bez recepty
Promotorka: dr Anna Zabdyrska
Obrona: lipiec 2022
Nominacja do finału najlepszych dyplomów artystyczno-projektowych w Polsce fontnieczcionka:

Iwona Tulicka
Temat: Seria książek poetyckich “Wiersz wolny” z kolekcji na portalu Wolne lektury
Promotor: dr Marcin Klag
Obrona: lipiec 2022
Nominacja do finału najlepszych dyplomów artystyczno-projektowych w Polsce fontnieczcionka:

Komunikacja wizualna (studia 1 stopnia)