Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań semestralnych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

2023/2024