Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Opis kierunku: 

Studia pierwszego stopnia na kierunku design (wzornictwo) trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Kierunek Design przygotowuje studentów do wykonywania zawodu projektanta produktu (Product Design – projektowanie przedmiotów codziennego użytku) oraz do podjęcia alternatywnej działalności kreatywnej związanej z szeroko pojętym designem, między innymi z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, grafiką użytkową oraz sztuką wizualną. Studia zapewniają wielowymiarowe podejście do dyscypliny projektowej oferując szereg kursów teoretycznych i laboratoryjnych. W ramach kursów teoretycznych realizowane są istotne zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki, designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu. Na kursach praktycznych studenci opanowują i doskonalą umiejętności warsztatowe, zarówno pod względem artystycznym (rysunek, działania wizualne) jak i projektowym. Zdobywają fachową wiedzę dotyczącą zasad ergonomii, metodyki, marketingu produktu, innowacji i nowych technologii, ale również tradycyjnych metod. Nabywają umiejętności sprawnego posługiwania się niezbędnymi w projektowaniu programami do grafiki 2D i 3D. Poznają i wykorzystują zasady projektowania uniwersalnego. Wykonują projekty eksperymentalne, poszukując nowych materiałów i możliwości ich zastosowania w projektowanych obiektach.

Studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwija niezależność i odpowiedzialność przyszłych projektantów. Ponadto pozwala w sposób zaangażowany i kreatywny uczestniczyć w procesach społecznych i działaniach mających na celu poprawę jakości i estetykę przestrzeni egzystencjalnej użytkowników.

Kierunek Design przygotowuje do podjęcia pracy projektanta wzornictwa zarówno w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i projektowania w oparciu o autorskie pomysły projektowe, jak i na stanowisku projektanta w biurach projektowych, a także świadczenia usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Design posiada wiedzę z zakresu sztuk projektowych (design- wzornictwo-projektowanie produktu- projektowanie przestrzeni) i artystycznych (działania wizualne) oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Warsztatowo i artystycznie przygotowany jest zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania z uwzględnieniem aktualnych tendencji w duchu projektowania uniwersalnego, w tym projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto jest również przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował założenia projektowania zrównoważonego, z szacunkiem dla użytkownika, środowiska i społeczeństwa. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku design otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają mu wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych. Umiejętności manualne pozwalają na prowadzenie działalności artystyczno-projektowej.

Absolwent może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia.