Przejdź do menu Przejdź do treści

Art & Design – egzamin wstępny

ART & DESIGN - studia II stopnia

Joanna Stawowy
Joanna Stawowy

OPIS STUDIÓW  

Studia magisterskie 2-letnie Art & Design 

Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są sztuczne, często nieodpowiadające zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy.  

Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie kierunki prowadzone na Wydziale Sztuki: Grafika, Design, Sztuka i Media, Digital Design oraz Komunikacja Wizualna.  

Uważamy,  że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – powinni mieć pełny wybór metod i technik twórczych, wypróbować różne technologie i pogłębić wiedzę na wybrane tematy.  

Dlatego kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. 

Studenci na etapie rekrutacji są kwalifikowani na specjalność Art lub Design. Specjalności nie można zmienić w trakcie studiów. 

Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych i projektowych. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców.  

Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

 

PLAN STUDIÓW

Sylwia Lonka
Sylwia Lonka

DLACZEGO Z NAMI 

Studia adresowane są do osób, które:  

– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunkach artystycznych, 

– są artystami/projektantami zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk pięknych lub sztuk projektowych, 

– posiadają wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej,  

– chcą pogłębić znajomość teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju.  

Janna Brzyska
Janna Brzyska

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

– szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych, 

– tradycyjnych i współczesnych technologii artystycznych, również̇ w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu,  

– posługiwania się̨ pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej 
i narzędzi współczesnego projektowania, 

– zdobędziesz wiedzę o aktualnych zagadnieniach kultury i sztuki,  

– będziesz aktywnie uczestniczyć w bieżącym dyskursie artystycznym,
– zdobędziesz gruntowną i szeroką wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki,  

– przygotujesz się do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań́ zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych.  

– zaczniesz uczestniczyć w świecie sztuki oraz w na polu usług projektowych. 

 

Absolwent kierunku Art&Design: 

– posiada umiejętność́ swobodnego wykorzystywania rożnych technik i technologii w obszarze sztuki, 

– posiada umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się̨ i pracę zawodową w obszarze nowych mediów, 

– jest przygotowany do pracy indywidualnej a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w zawodach związanych z twórczością artystyczną i projektową, 

– jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej 

 – wykorzystuje możliwości ekspresji nowych mediów i narzędzi współczesnego dizajnu. 

Czas trwania studiów – 4 semestry 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

Osoba kandydująca przygotowuje i zamieszcza w systemie rekrutacyjnym prezentację w formie pliku pdf. Prezentacja musi zawierać następujące elementy:
 1. Stronę tytułową z następującymi informacjami: imię i nazwisko, nazwa uczelni i kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia, rok akademicki
 2. Oświadczenie o autorstwie przygotowane zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie: https://iszd.uken.krakow.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5336
 3. Plan i opis autorskiego projektu artystyczno-badawczego (tematu)przygotowany według wzoru formularza dostępnego na stronie: https://iszd.uken.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/Formularz-projektu-na-egzamin.docx
  Plan projektu to propozycja wyboru obszaru badawczego oraz sposobów realizacji wskazanego tematu w formie działań artystycznych i/lub projektowych. Plan powinien wskazywać główny temat (oryginalny problem, pytanie, zestaw zagadnień) oraz proponowane sposoby realizacji prac badawczych i artystycznych/projektowych w toku studiów. Wybór tematu powinien uwzględniać możliwość prowadzenia działań badawczych, artystycznych i/lub projektowych w ramach różnych przedmiotów. W toku studiów w odniesieniu do zagadnień z wybranego obszaru badawczego realizuje się kilka projektów. Propozycja tematu projektu artystyczno-badawczego nie jest równoznaczna z wyborem tematu pracy magisterskiej.
 4. Portfolio – zestaw prac z zakresu sztuk wizualnych/projektowych
  Portfolio powinno zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i/lub szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych: prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, rzeźbiarskie, intermedialne, animacje – łącznie minimum 25 prac. Zaprezentowane w portfolio prace powinny być wybrane pod kątem planowanej specjalności (Art lub Design).Wszystkie prezentowane w portfolio prace powinny być podpisane (autor/współautor, technika, wymiary, rok powstania). Projekty wykonane w trakcie studiów powinny zawierać w podpisie również nazwisko prowadzącego. Absolwenci kierunków artystycznych skrótowo przedstawiają również pracę dyplomową (dokumentacja i krótki opis) na 2–3 stronach prezentacji.
Osoba kandydująca przesyła poprzez system rekrutacyjny prezentację zawierającą wszystkie 4 elementy:
– stronę tytułową
– oświadczenie o autorstwie
– opis projektu artystyczno-badawczego
– portfolio
Prezentacja powinna być zapisana w formacie pdf i nie powinna przekraczać objętości 30 stron oraz rozmiaru 100 MB.
ETAP II – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
O przejściu do II etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.
Rozmowa przeprowadzana z osobą kandydującą ma na celu potwierdzenie jej kompetencji w dziedzinie sztuk projektowych i/lub sztuk pięknych oraz zorientowania w zagadnieniach dotyczących tych dziedzin. W trakcie rozmowy osoba kandydująca skrótowo przedstawia pomysł na projekt artystyczno-badawczy. Następnie odpowiada na pytania komisji rekrutacyjnej związane z projektem artystyczno-badawczym, przedstawionymi w portfolio pracami i zainteresowaniami twórczymi oraz zagadnieniami związanymi z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi i projektowymi.
Osoby przyjęte na studia zobligowane są do dostarczenia w dniu 25 września wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

REKRUTACJA ONLINE  

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Instrukcja rekrutacji online
WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

 

OPŁATA REKRUTACYJNA 

150 zł 

Kandydat uiszcza opłatę za rekrutację podczas rejestracji w systemie elektronicznym. 

Jest też możliwość wygenerowania przez system rekrutacyjny bloczka do płatności na Poczcie Polskiej, gdzie uzupełniony jest już numer konta na który trzeba wpłacić wyżej wymienioną kwotę. 

 

PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI
Sekretarzyni Komisji Rekrutacyjnej: dominika.bobulska@uken.krakow.pl
Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu: insztuki@up.krakow.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

Wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w dniu wpisów na studia 25.09.2024

Obywatele polscy:  

 • wydruk formularza rejestracyjnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego),  
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów bądź kserokopię zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów (dot. kandydatów ubiegających się przyjęcie na studia II stopnia) – oryginał lub oryginalny odpis (do wglądu).  
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia – dotyczy studiów stacjonarnych (1 egzemplarze) (wydruk z systemu rekrutacyjnego),  
 • 2 zdjęcia (w formacie 35×45 mm) – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem (w tym jedno naklejone na podaniu),  
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację 22 zł. (opłata nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację UP),  
 • deklarację wyboru lektoratu języka obcego (wydruk z systemu rekrutacyjnego) – jeżeli jest taki wymóg na danym kierunku.  

Miejsce składania dokumentów: 

Instytut Sztuki i Designu, Podbrzezie 3, 31-054 Kraków
Numer sali oraz godziny dokonywania wpisów zostaną podane za pośrednictwem wiadomości w systemie rekrutacyjnym w dniu poprzedzającym wpisy.


Miejsce realizacji zajęć:  

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Budynki Instytutu Sztuki i Designu – ul. Podbrzezie 3, ul. Mazowiecka 43
Budynek Główny UKEN – ul. Podchorążych 2
Małgorzata Król
Małgorzata Król

Dlaczego warto? 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ: 

Na studiach będziesz mieć możliwość pracy na praktycznych narzędziach, które są niezbędne w pracy artysty i projektanta. Wykładowcy to w większości praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Zajęcia teoretyczna mają na celu poszerzać horyzonty, wspomagać rozwój artystyczny i wskazywać podejście krytyczne. 

 

SZANUJEMY TWÓJ CZAS: 

Zajęcia w systemie modułowym pozwalają na elastyczne dopasowanie czasu oraz kontakt z ulubionymi wykładowcami. Projekty wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem. 

 

DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB: 

Konstrukcja studiów umożliwiających pełny wybór modułów w ramach specjalności jest bardzo elastyczna i pozwala dostosowywać zestaw zajęć do potrzeb studenta, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas bardzo ważne! 

Justyna Bzdoń
Justyna Bzdoń

KONTAKT 

Instytut Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podbrzezie 3, pokój 3.4

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek–czwartek 10.00–13.00
piątek 11.00–14.00
sobota, niedziela – nieczynne 

 

Zadzwoń lub napisz do nas: 

e-mail: insztuki@up.krakow.pl
tel. 12 662 66 85

 

Jak do nas dojechać (ul. Podbrzezie 3)

Tramwajem lub autobusem:
przystanek Miodowa
przystanek Stradom
Prosimy o korzystanie z aktualnych rozkładów jazdy.
Natalia Firszt
Natalia Firszt
Terminy  rekrutacji  2024/2025

Art&Design, studia stacjonarne II stopnia

Rejestracja: od 01.06.2024r. do 20.09.2024r.

Rozmowa: 23,24.09.2024 r.
Ogłoszenie wyników: 24.09.2024 r.

Wpisy: 25.09.2024 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 26.09.2024 r.
Wpisy z listy rezerwowej: 27.09.2024 r.

Pliki do pobrania