Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyplom

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy dla kierunku Digital Design składa się z dwóch części:

 • Praca praktyczna
  Utwory interaktywne o charakterze autorskiego dzieła. Część praktyczna pracy dyplomowej może mieć wymiar: użytkowy, naukowy, edukacyjny, informacyjny, eksperymentalny lub autoekspresyjny.
 • Praca teoretyczna
  Jest pracą pisemną podejmującą tematy związane z kierunkiem studiów. Zagadnienia podjęte w pracy teoretycznej powinny mieć związek z realizacją praktyczną.
  Temat i zakres obu części pracy uzgadniana jest indywidualnie z promotorami.

Pracownie dyplomowe

Promotorem może być wykładowca ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, lub tytułem profesora. Limit miejsc w pracowni poszczególnych promotorów określany jest indywidualnie przez wykładowcę.

Do końca kwietnia w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna się praca w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej opiekun roku drogą elektroniczną zbiera deklaracje wyboru promotorów. Do końca czerwca w tym samym roku akademickim zbierane będą wstępne tematy prac. Pisemna deklaracja w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Wydziału) musi być złożona w Dziekanacie do końca czerwca tego samego roku.

Przeprowadzone z początkiem IV semestru studiów spotkanie organizacyjne z udziałem promotorów prac artystycznych pozwoli poznać zakres tematów możliwych do podjęcia w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej. Tematy części artystycznej mogą być indywidualnie konsultowane z promotorami.

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Podczas cotygodniowych spotkań początkowo dyplomant konsultuje koncepcję i szczegółowy plan realizacji. Kolejne etapy pracy poddawane są regularnej korekcie.

Praca dyplomowa może mieć charakter projektu artystycznego lub użytkowego i wykorzystywać w rozmaity sposób medium fotografii lub filmu, z możliwością włączenia elementów animacji, interakcji z użytkownikiem (np. aplikacja mobilna, gra wideo) lub projektowania graficznego z myślą o środowisku Internetu.

Charakterystyką działań w pracowni jest symultaniczne wykorzystanie animacji analogowej i cyfrowej w ramach realizacji twórczej.

Studenci pracują nad zadaniami, które odnoszą się do form artystycznych i komercyjnych wykorzystujących wideo i animację: etiuda, trailer, teledysk, video art, czołówka filmowa, gif, logotyp animowany czy spot reklamowy. W realizowanych ćwiczeniach istotna jest zdolność do budowania zaskakujących sposobów narracji, umiejętność właściwego wyboru formy plastycznej dla obrazu ruchomego.

Podstawą programową do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie bazowej wiedzy i doświadczenia w zakresie animacji, rejestracji wideo i montażu.

Nazwa pracowni: Digital design for public space

Digital design dla przestrzeni publicznej

Podczas ścisłej i dostosowanej do studenta współpracy z wykładowcą powstaje praca wykorzystująca właściwości środowisk wirtualnych i obiektów fizycznych. Korzystając z takich form jak gry komputerowe, nowinek technologicznych jak IoT czy rozszerzona rzeczywistość skupiamy się na problematyce oddziaływania środowisk wirtualnych na odbiorcę. Efekty pracy w tej pracowni dyplomowej są profilowane pod monetyzację na rynku rodzimym i zagranicznym z wykorzystaniem grantowych źródeł finansowania oraz analizowane pod kątem sektora B+R

Słowa kluczowe: smart city, smart home, IoT, Internet of things, przestrzeń publiczna, rapid prototyping, druk 3D, wizualizacja, materiałoznawstwo, game dev, concept art, instalacje interaktywne, social design, AI, sztuczna inteligencja, chatboty, VR, AR, rozszerzona rzeczywistość.

www.michalhyjek.com

www.aioraisystems.com

Praca dyplomowa może mieć charakter dwojaki:

 • artystyczny – animowana etiuda filmowa
 • użytkowy – seria animowanych spotów reklamowych, music video, itp.

Praca nad filmem jest dwuetapowa i składa się z przygotowania projektu (koncept, scenariusz, storyboard, animatik) oraz jego realizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • umiejętne budowania akcji w czasie, opowiadania ruchomym obrazem,
 • poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji filmowej,
 • twórcze wykorzystanie warsztatu komputerowego i/lub analogowego,
 • relację muzyki i efektów dźwiękowych do obrazu.

 

Efektem finalnym jest krótki film animowany/seria spotów/music video i dokumentacja projektu.

Digital Design (studia I stopnia)