Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminarium dyplomowe

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

Wykaz wykładowców prowadzących seminaria dyplomowe

Historyczka sztuki, anglistka. Zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (szczególnie kręgu anglosaskiego), teoria i filozofia sztuki, muzeologia i wystawiennictwo, studia kulturowe, geografia kulturowa, teoria krajobrazu, architektura i dizajn.

Historyczka sztuki, polonistka, reporterka. Zainteresowania: krytyka artystyczna i teoria sztuki, sztuka przełomu XIX i XX wieku, sztuka awangardowa, międzywojnie (sztuka, literatura, życie artystyczne), antysemityzm, kultura żydowska, fotografia, podróże artystyczne, feminizm, sztuka współczesna.

Historyczka sztuki i dizajnu; zainteresowania: historia dizajnu, architektury wnętrz, meblarstwa, rzemiosła artystycznego; nurty w dizajnie: etnodizajn, ekodizajn, projektowanie prospołeczne, slowdizajn, nomadyzm.

Historyczka sztuki; zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (sztuka w przestrzeni publicznej, rzeźba w poszerzonym polu, sztuka kobiet, ilustracja książkowa, fotografia socjologiczna itp.), wystawiennictwo, animacja kultury, arteterapia i art brut.

Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze.

Kulturoznawczyni. Zainteresowania: media audiowizualne, sztuka współczesna, ilustracja, komiks, kultura i sztuka Dalekiego Wschodu.

Krytyk sztuki, kurator wystaw, filozof, teoretyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, antropologia i socjologia sztuki, sztuka najnowsza, sztuka zaangażowana społecznie, strategie partycypacyjne w sztuce (od sztuki w przestrzeni miejskiej po media społecznościowe), nowe media.

Filozof, teoretyk i historyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, neuroestetyka i percepcja, teoria i filozofia dizajnu i fotografii, sztuka współczesna, nowoczesna i dawna, architektura i teoria architektury.

Pliki do pobrania