Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyplom

Dyplom licencjacki jest podsumowaniem doświadczeń interdyscyplinarnych studenta. Praca dyplomowa jest realizowana równolegle w dwóch pracowniach; w jednej z wiodących pracowni skorelowanej z wybraną Pracownią aneksu, co w efekcie końcowym powinno prowadzić do realizacji o spójnym przekazie artystycznym.Realizacja powinna spełniać wymogi ekspozycyjne.

Praca teoretyczna powiązana jest ściśle z problematyką artystycznego dyplomu licencjackiego. Stanowi jego tło intelektualne. Jej objętość powinna mieścić się w około 15-20 stronach.

Portfolio. Artystycznemu dyplomowi licencjackiemu powinno towarzyszyć zaprojektowane graficznie portfolio zawierające krótki komentarz odautorski oraz dokumentację fotograficzną (2 egzemplarze drukowane z załączoną dokumentacją cyfrową).

Prezentacja dyplomu artystycznego powinna zostać zaaranżowana w przestrzeni galeryjnej lub odpowiednio dobranej w tym celu.