Przejdź do menu Przejdź do treści

Proces rekrutacji

Rejestracja: od 01.06.2024r. do 14.07.2024r.

Ogłoszenie wyników: 15.07.2024 r.

Wpisy: 16.07.2024 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 17.07.2024 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 18.07.2024 r.

Opis studiów:

Studia licencjackie (I stopnia) 3-letnie

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tryb studiów: stacjonarny

Dlaczego z nami?

Studiuj na Visual Studies w Krakowie, wśród bezcennych zabytków z listy światowego dziedzictwa UNESCO! Studia nad wizualnością – Visual Studies to jedyny taki kierunek w Polsce, który w badaniach nad obrazem łączy tradycję z nowoczesnością.

 

Studia adresowane są do osób, które:

 • zdały egzamin dojrzałości;
 • interesują się sztuką, filmem, kulturą popularną;
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę o współczesnej kulturze wizualnej;
 • chcą nauczyć się wykorzystania innowacyjnych narzędzi do badań wizualnych jakimi są film i fotografia.

 

Na naszych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki poszerzonej o design, film, sztuki performatywne, nowe media i kulturę popularną;
 • aktualnych zagadnień kultury i sztuki;
 • analizy i interpretacji dzieł sztuki polskiej i powszechnej;
 • posługiwania się narzędziami badań wizualnych takimi jak film i fotografia.

Osoba będąca absolwentem kierunku Studia nad wizualnością-Visual Studies jest:

 • przygotowana do pracy w instytucjach kultury, instytucjach handlu dziełami sztuki, organizacjach pozarządowych, mediach i innych placówkach funkcjonujących w szeroko rozumianym sektorze kultury w charakterze kuratora wystaw i kolekcji, krytyczki sztuki, marszanda, edukatorki, przewodnika, członkini zespołu przygotowującego strategie promocyjne;
 • przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym jak najwyższego wyniku na podstawie przeliczenia:

 • dla nowej matury: wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna), wyniku egzaminu maturalnego z języka nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wyniku z wskazanych przez kandydata max. trzech przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym – część pisemna, spomiędzy następujących: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
 • dla starej matury: wyniku egzaminu dojrzałości z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (część pisemna) oraz jednego przedmiotu: język łaciński, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka (część pisemna). Brak egzaminu dojrzałości z któregokolwiek z 9 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienie do rekrutacji, ale do wyniku końcowego brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”.

 

Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: http://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/laureaci-i-finalisci-olimpiad)

 

Limit przyjęć: 30 osób

REKRUTACJA ONLINE

Instrukcje dotyczące rekrutacji osób z Polski oraz obcokrajowców: https://usosirk.up.krakow.pl/pl/

OPŁATA REKRUTACYJNA

85 zł

Kandydat uiszcza opłatę za rekrutację podczas rejestracji w systemie elektronicznym.

Jest też możliwość wygenerowania przez system rekrutacyjny bloczka do płatności na Poczcie Polskiej, gdzie uzupełniony jest już numer konta na który trzeba wpłacić wyżej wymienioną kwotę.

ZAPYTAJ: insztuki@up.krakow.pl lub poprzez nasze profile w mediach społecznościowych:

IG @visual_studies_up_krakow

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092249227529

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu
Podbrzezie 3, pokój 3.4

31-054 Kraków

 

Miejsce realizacji zajęć:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

 

KONTAKT

Instytut Sztuki i Designu

ul. Podbrzezie 3, pokój 3.4

Godziny otwarcia:

poniedziałek–czwartek 10.00–13.00

piątek 11.00–14.00

sobota, niedziela – nieczynne

Zadzwoń lub napisz do nas:

e-mail: insztuki@up.krakow.pl

tel. 12 662 66 85