Przejdź do menu Przejdź do treści

Design — egzamin wstępny

Studia I stopnia

Rekrutacja stacjonarna

Limit miejsc: 40 osób

Link do rejestracji elektronicznej: https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/

 

ETAP I: Portfolio + rozmowa kwalifikacyjna

Portfolio przedstawia dokumentację własnych prac artystycznych (w zakresie rysunku, malarstwa, fotografii, kolażu i innych wybranych technik) i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata obranym kierunkiem studiów i świadczących o jego predyspozycjach do podjęcia studiów projektowych. W związku z profilem kierunku, szczególnie brane pod uwagę będą prace, stanowiące autorską próbę odpowiedzi na wybrany problem projektowy, między innymi:

 • koncepcje i projekty przedmiotów użytkowych (np. mebel, lampa, zabawka itp.
 • koncepcje i projekty związane z wnętrzami i przestrzenią
 • Inne eksperymenty projektowe

W zależności od stopnia zaawansowania projektu i umiejętności warsztatowych kandydata, wymienione projekty należy przedstawić (do wyboru i/lub) formie szkiców, plansz, zdjęć, schematów, scenariuszy użytkowych, wizualizacji

Wytyczne do portfolio:

 • ilość prezentowanych prac: min 10 – max 25
 • należy umieścić oświadczenie o treści: “Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac”

……………………………… data, imię i nazwisko

 • dopuszczalna jest również prezentacja prac w formie cyfrowej (pendrive).

W przypadku dokumentacji cyfrowej wszystkie prace powinny być podpisane: autor/współautor, technika, wymiary, rok powstania, i być w odpowiedniej wielkości i rozdzielczości wystarczającej do edycji ekranowej. Kryteria oceny etapu I:

 • wrażliwość artystyczna i projektowa
 • kreatywność
 • poczucie estetyki
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi projektowych i artystycznych
 • wiedza z zakresu współczesnych zagadnień wzornictwa
 • poddane zostaną również zainteresowania kierunkiem studiów

Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu I.

 

ETAP II: Zadanie projektowe:

Zadanie projektowe (1 dzień) – egzamin stacjonarny

 

Na egzamin – zadanie projektowe – należy przynieść (każdy kandydat):
dowód osobisty, nożyk do papieru, nożyczki, linijkę, ekierkę, ołówek, długopis

 

Kryteria oceny etapu II: 

 • Wykonanie zadania zgodnie z podanymi wytycznymi
 • Umiejętności techniczne i manualne
 • Wyobraźnia przestrzenna
 • Aspekty funkcjonalne i estetyczne (zaprojektowanego i wykonanego modelu)
Terminy  rekrutacji  2023/2024

Design, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Przegląd prac + rozmowa kwalifikacyjna: 03,04,05.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 06.07.2023 r.

Zadanie projektowe: 07.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 10.07.2023 r.

Wpisy: 11.07.2023 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 12.07.2023 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 13.07.2023 r.