Przejdź do menu Przejdź do treści

Archiwizacja prac dyplomowych

Praca dyplomowa artystyczna – Autokomentarz (czyli opis pracy dyplomowej artystycznej, jej założeń, poruszanych zagadnień, formy, techniki, metod i etapów realizacji) oraz dokumentacja i reprodukcje pracy dyplomowej artystycznej.
W dyplomie licencjackim należy też dołączyć dokumentację prac z 5 innych niż pracownia dyplomowa kursów realizowanych w trakcie studiów. Maksymalny format tzw. portfolio to A4.
Praca dyplomowa teoretyczna – rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar czcionki: nie większy niż 12 pkt., format A4, wydruk dwustronny.
Do miesiąca od daty obrony należy złożyć do archiwizacji pracę dyplomową artystyczną i osobno pracę dyplomową teoretyczną: w wersji wydrukowanej oraz na płycie CD w pliku pdf., po jednym egzemplarzu każdą. Do składanej dokumentacji należy też załączyć podpisane załączniki i oświadczenia.
Szczegółowe wytyczne wraz z niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku, Nr R.Z.0211.53.2021.