Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność Art

I i II semestr – student na podstawie poniższych opisów wybiera 6 modułów, w tym co najmniej 4 z wybranej specjalności (art lub design)

III i IV semestr – student wybiera 4 moduły, w tym co najmniej 3 z wybranej specjalności (art lub design).

Pracownia, gdzie będzie realizowany dyplom musi być wybierana przez co najmniej 2 semestry

Deklaracja wyboru musi być dokonana co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru. Deklaracje musi być złożona w Sekretariacie Instytutu Sztuki i Designu.

Niniejsza deklaracja jest obligująca, możliwość zmiany modułu wyłącznie po zakończeniu każdego semestru (nie ma możliwości zmiany modułu w trakcie trwania semestru).

O przyjęciu na niektóre moduły decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej dysproporcji w ilości chętnych na seminariach, prowadzący zastrzegają sobie prawo do wyboru studentów na podstawie oceny propozycji kandydatów lub kolejności zgłoszeń.