Przejdź do menu Przejdź do treści

Strona tytułowa

Strona tytułowa pracy dyplomowej artystycznej i teoretycznej powinna zawierać:

  • nazwę uczelni (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
  • nazwę instytutu prowadzącego kierunek (Instytut Sztuki i Designu),
  • nazwę kierunku na jakim jest realizowany dyplom,
  • logo uczelni,
  • imię i nazwisko studenta,
  • numer albumu,
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • praca licencjacka / magisterska,
  • imię i nazwisko promotora (ewentualnie także promotora pomocniczego),
  • miejsce i datę roczną realizacji dyplomu (Kraków 2024)

 

Uwaga: Nie umieszczamy informacji o Wydziale Sztuki, od 2019 kierunki studiów prowadzą instytuty.