Przejdź do menu Przejdź do treści

Licencjackie seminarium dyplomowe

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest o wskazanie osoby, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach. Grupa seminaryjna u prowadzącego nie może przekraczać 12 studentów.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy.

 

Prowadzący do wyboru na rok akademicki 2024/2025:

Dr Krzysztof Siatka

Historyk sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej; zainteresowania badawcze: historia sztuki współczesnej, dziedzictwo neoawangardy, refleksja medialna w działalności współczesnych artystów, historia wystawiennictwa.

Dr Diana Wasilewska

Historyczka sztuki, polonistka, reporterka. Zainteresowania: krytyka artystyczna i teoria sztuki, sztuka przełomu XIX i XX wieku, sztuka awangardowa, międzywojnie (sztuka, literatura, życie artystyczne), antysemityzm, kultura żydowska, fotografia, podróże artystyczne, feminizm, sztuka współczesna.

Dr Magdalena Worłowska

Doktor nauk humanistycznych, historyczka sztuki, romanistka, kuratorka wystaw. Autorka kilkunastu artykułów naukowych na temat sztuki i ekologii. Zainteresowania badawcze: sztuka w kontekście posthumanistyki, nowego materializmu i nekrowitalności, ruch galeryjny i plenerowy w PRL.