Przejdź do menu Przejdź do treści

O instytucie

Historia Instytutu sięga 1978 roku, kiedy został utworzony Zakład Wychowania Plastycznego, przekształcony w roku 2000 w Instytut Sztuki, a następnie od 2008 roku Wydział Sztuki. Od 2019 roku instytuty wchodzące w skład Wydziału Sztuki kontynuowały swoją swoją działalność jako samodzielne jednostki badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2021 roku dwa największe instytuty – Instytut Grafiki i Wzornictwa oraz Instytut Sztuki Mediów zostały połączone tworząc Instytut Sztuki i Designu.

W skład Instytutu wchodzi 6 katedr:

 • Katedra Designu
 • Katedra Grafiki
 • Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Katedra Intermediów
 • Katedra Multimediów
 • Katedra Nauk o Sztuce Obecnie Instytut kształci ponad 500 studentów na 8 kierunkach studiów:
 • grafika I stopnia
 • design I stopnia (wcześniej wzornictwo)
 • digital design I stopnia
 • komunikacja wizualna I stopnia
 • sztuka i media I stopnia
 • art&design II stopnia
 • sztuka współczesna II stopnia W Instytucie realizowane są programy naukowo-badawcze i granty; organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, wystawy, konkury i projekty interdyscyplinarne. Obszar badawczy Instytutu jest bardzo szeroki o obejmuje min.: grafika warsztatowa, multimedialna i cyfrowa, ilustracja, rysunek, malarstwo, projektowanie graficzne, komunikacja wizualna, typografia, wystawiennictwo, wzornictwo, ceramika, szkło, projektowanie przestrzenni, animacja, audio art, fotografia, game dev, multimedia, intermedia, techniki nietypowe, papier i książka, psychofizjologia widzenia, animacja kultury, historia designu, historia grafiki, historia sztuki, sztuka krytyczna, sztuka społeczna, teoria sztuki, poszerzona rzeczywistość (AR), wirtualna rzeczywistość (VR). Blisko 100 artystów i projektantów-wykładowców Instytutu prowadzi aktywną działalność projektową i artystyczną w kraju i zagranicą. Instytut współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; liczne kontakty artystyczne i dydaktyczne są często wykorzystywane przez studentów programu europejskiego Erasmus +. Instytut jest również aktywny w przestrzeni społecznej poprzez współpracę z innymi ośrodkami edukacyjnymi  i organizacjami społecznymi.