Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownie

Rejestracja i montaż wideo

mgr Piotr Filipiuk

Celem zajęć jest poznanie podstawowych elementów języka filmowego i wypracowanie odpowiednich umiejętności technicznych w zakresie rejestracji i montażu materiału wideo.

Podczas kursu omawiane są zagadnienia technologiczne związane z zapisywaniem obrazu ruchomego i dźwięku na nośniki cyfrowe, wykorzystaniem aparatu cyfrowego do nagrywania oraz edycją materiału audiowizualnego w programach montażowych.

Studenci realizują zadania samodzielnie i w grupach. Podczas ćwiczeń z kamerą studenci rejestrują materiały, które następnie poddają procesowi postprodukcji.

Kurs kończy się stworzeniem kompletnych, autorskich wypowiedzi zrealizowanych w medium filmowym.

mgr Piotr Filipiuk

Celem zajęć jest poznanie podstawowych elementów języka filmowego i wypracowanie odpowiednich umiejętności technicznych w zakresie rejestracji i montażu materiału wideo.

Podczas kursu omawiane są zagadnienia technologiczne związane z zapisywaniem obrazu ruchomego i dźwięku na nośniki cyfrowe, wykorzystaniem aparatu cyfrowego do nagrywania oraz edycją materiału audiowizualnego w programach montażowych.

Studenci realizują zadania samodzielnie i w grupach. Podczas ćwiczeń z kamerą studenci rejestrują materiały, które następnie poddają procesowi postprodukcji.

Kurs kończy się stworzeniem kompletnych, autorskich wypowiedzi zrealizowanych w medium filmowym.

dr Przemysław Liput
mgr Piotr Filipiuk
Uczestnicy kursy maja możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami animacji cyfrowej i edycji obrazu ruchomego z wykorzystaniem pakietu Adobe i programu Dragonframe. W trakcie kursu studenci rozwijają umiejętności stosowania narzędzi i technologii do projektowania i realizacji animacji oraz różnych zastosowań praktycznych i artystycznych animacji. Uczestnicy kursy realizują serię filmów takich jak: identyfikację wizualną w zakresie filmu animowanego (ident, film reklamowy, animowane logo), prezentacje multimedialne, ruchome grafiki, trailery i teledyski. Pracownia animacji rozwija indywidualne predyspozycje w realizacji ciekawej wypowiedzi artystycznej w różnych stylach i konwencjach.

mgr Marcin Wojciechowski
mgr Aleksandra Rodobolska-Dudek
Podczas zajęć studenci rozwijają praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat komputerowych i manualnych technik realizacji filmu animowanego. Doskonalą praktyczne umiejętności dotyczące poszczególnych etapów powstawania animacji. Uczą się twórczego wykorzystania warsztatu cyfrowego i analogowego. Doskonalą umiejętności budowania akcji w czasie. Poszukują nowatorskich rozwiązań w zakresie łączenia technik komputerowych i analogowych. Rozwijają umiejętność świadomego doboru muzyki i dźwięku w filmie animowanym.

mgr Justyna Kraszewska
mgr Katarzyna Cichecka
mgr Piotr Doroszenko
mgr Paweł Hęciak

Interfejs graficzny na kierunku Digital Design prowadzona jest przez dwa lata i adresowana jest do studentów rozpoczynających swoją przygodę w świecie projektowania produktów interakcyjnych.

W pierwszym roku kursu studenci poznają techniki projektowania witryn internetowych oraz zróżnicowane trendy projektowe w środowisku internetu. Prezentowane na zajęciach przykłady odnoszą się do budowy interfejsu graficznego, jego elementów oraz ich zachowania i interakcji z użytkownikiem. Wykonane ćwiczenia przygotowują studenta do pracy projektowej z uwzględnieniem etapów takich jak: wytyczne, koncepcja, wireframe, design, prezentacja.

W drugim roku kursu studenci uczą się podejścia do tworzonego produktu w oparciu o użyteczność, doświadczenie, funkcjonalność, tak aby produkt był jak najbardziej wartościowy i intuicyjny dla końcowego użytkownika. Przedmiot rozwija kompetencje badawcze, strategiczne wraz z innowacyjnym podejściem do projektowania interfejsu.

dr Michał Hyjek

Celem kursu jest przygotowanie studenta do projektowania obiektów w przestrzeni publicznej oraz potrzeb użytkowników pod kątem pojęcia smart city/ smart home.

Kurs składa się z praktycznego wykonywania kompletnych zgłoszeń do konkursów i aktywnego w nich uczestnictwa przy stałej opiece merytorycznej wykładowcy. Do każdego z zadań w ramach kursu dobierany jest peryferyjny specjalista mający wzbogacić wiedzę praktyczną w obrębie zadania. Podczas kursu Student poznaje metody rapid prototypingu (wycinanie laserowe, plotter, druk 3d), wizualizacji (użycie programów 3D oraz 2d), implementacji (internet of things oraz materiałoznawstwo), ale także metodologii pracy w zespole projektowym.

Po kursie student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zmieniającym się rynku zleceń graficznych i projektowych.

Słowa kluczowe: smart city, smart home, IoT, Internet of things, przestrzeń publiczna, rapid prototyping, druk 3D, wizualizacja, materiałoznawstwo,

mgr Paweł Hęciak
Przedmiot przybliżający studentom podstawowe funkcje i narzędzia programów graficznych takich jak Photoshop i Illustrator. Zajęcia polegają na realizacji projektów graficznych, których charakter wymaga użycia odpowiednich zabiegów. Student utrwala poznane techniki i łączy je ze sobą dzięki czemu rozwija umiejętność kreatywnego wykorzystania programów graficznych.

dr Anna Zabdyrska
mgr Marta Szmyd
Kurs podstaw projektowania graficznego odbywa się w oparciu o indywidualną i grupową pracę studentów nad zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze. Kurs pozwala nabyć podstawowe umiejętności oraz wiedzę z dziedziny projektowania graficznego. Studenci poznają elemety oraz zasady języka projektowania graficznego oraz specyfikę przebiegu samego procesu projektowego. Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej, indywidualnych korekt prac studentów, jak również w oparciu o krotkie prezentacje tematyczne.

mgr Marta Niedbał
mgr Monika Chrabąszcz-Tarkowska

Kurs typografii i liternictwa w oparciu o indywidualną pracę studenta nad zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze w zakresie: konstrukcji znaku, układu typograficznego, kompozycji elementów typograficznych, struktury tekstu, krojów pisma, typografii w projektowaniu graficznym. Studenci poznają teoretyczne aspekty typografii: rozwój pisma i druku, historyczne kroje pisma, współczesną typografię, zasady składu. Studenci przygotowują indywidualne projekty typograficzne. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów i wykładów.

dr Marzena Kolarz
Podczas kursu Fotografia Cyfrowa student nabywa umiejętności w wykorzystywaniu fotografii w różnorodnych dziedzinach projektowania graficznego oraz działalności artystycznej. W trakcie zajęć uczy się świadomego i twórczego używania parametrów ekspozycji, podstaw kompozycji w obrazie fotograficznym, a także funkcjonowania koloru w fotografii. Wśród różnorodnych form prowadzenia zajęć realizowane są ćwiczenia w studiu fleszowym, podczas których student uczy się pracy z oświetleniem błyskowym i kreacją w fotografii studyjnej. Wykłady pozwalają zapoznać się również z historią fotografii, oraz z twórczością wybranych twórców.

dr Marzena Kolarz
W pracowni stawiamy na doświadczanie i poszukiwanie. Fotografia jako medium jest bardzo pojemna i bardzo nośna. Szukamy jej granic, sprawdzamy możliwości, staramy się zintegrować pomysł i treść z obrazem. Dużo ćwiczymy, zmagamy się z trudnościami. Nie boimy się ryzykować, wyjść poza granice, miksować również z innymi technikami. Dyskutujemy i nazywamy nasze odczucia. Nie zapominamy o technice, która w przypadku fotografii jest bardzo istotna a zapanowanie nad nią gwarantuje sprawne wykorzystywanie fotograficznych możliwości. Ważna jest obecność, praca i współdziałanie. Nie ograniczamy się do fotografii cyfrowej, starając się poznać i spróbować różnych technik chemicznych.

dr Jacek Złoczowski
Podczas kursu modelowanie 3D student uczy się podstaw obsługi aplikacji 3D (Autodesk 3Dsmax): obsługi programu, zasad modelowania, tworzenia animacji (w tym animacji postaci), teksturowania i tworzenia materiałów etc.

Umiejętności zdobyte w zakresie obsługi programu student wykorzystuje do realizacji zadań semestralnych, do których należą tworzenie animacji 3D, efektów specjalnych, oraz materiałów 3D do zastosowania w grach komputerowych, w tym kreacji postaci i z obszaru level design.

Student podczas trwania kursu zdobywa również umiejętności z zakresu fotogrametrii, oraz narracji przestrzennej w odniesieniu do wirtualnych przestrzeni 3D,

dr Dawid Nałęcz
dr Kamila Komędera
Podczas kursu Podstawy Programowania A student uczy się zasad programowania imperatywnego o cechach strukturalnych i proceduralnych. Poznaje metody projektowania i zapisu algorytmów.

Student podczas trwania kursu zdobywa również umiejętności z zakresu podstawowych struktur danych, protokołów sieciowych oraz sieci komputerowych.

Zajęcia prowadzone są w formie laboratoriów w trakcie których studenci rozwiązują problemy zdefiniowane przez prowadzącego zajęcia.

mgr Marcin Turecki
Pracownia nastawiona jest na rozwój kreatywności, technik rysunkowych i wyobraźni. Każde ćwiczenie skoncentrowane jest wokół niestandardowych rozwiązań ilustracyjnych.

Pracujemy nad autorskimi projektami oraz tworzymy wspólnie większe prace przestrzenne. Poznajemy klasyków polskiej ilustracji oraz odkrywamy nowych prężnie rozwijających się artystów. Odkrywamy w sobie wewnętrzne dziecko i uczymy się jak najlepiej zaprojektować ilustrację dla najmłodszego czytelnika. Wspólnie czytamy i oglądamy doskonałe w formie i treści publikacje.

Podczas naszej przygody z ilustracją na zajęciach wykonujemy szereg krótkich ćwiczeń, które pobudzają naszą wyobraźnie. Ćwiczenia te mają na celu ukierunkowanie spojrzenia na rzeczywistość przez pryzmat ilustracyjnego komunikatu wizualnego.

dr hab. Sebastian Wywiórski
dr Lech Kolasiński
Celem kursu jest rozwijanie przez studenta własnych wypowiedzi artystycznych poprzez analizowanie, syntezowanie, interpretowanie rzeczywistości przy użyciu warsztatu rysunkowego oraz działań na pograniczu medium. Student rozwija zdolność świadomego stosowania rysunku za pośrednictwem szerokiego zestawu narzędzi. Podczas zająć duży nacisk postawiony jest w szczególności na rozwinięcie umiejętności konceptualnego oraz eksperymentalnego podejścia do zadań realizowanych w ramach przedmiotu.

dr hab. Adam Panasiewicz
dr Jacek Złoczowski
Wykorzystuje niestandardowe rozwiązania tworzenia komunikatu wizualno – tekstualnego przy pomocy łączenie technik mediów analogowych i cyfrowych w ramach strategii artystycznych w obrębie Nowych Mediów wykorzystujących nowe technologie i nowe języki komunikacyjne. Pracownia jest odpowiedzią na zjawiska odnoszące się do tzw. kultury konwergencjii, która wymaga tworzenia komunikatu – przekazu dla wielu odmiennych mediów naraz.

W ramach zajęć studenci tworzą i projektują komunikat transmedialny tzn przygotowują narrację, która cyrkuluje w różnych mediach wykorzystując strategię crossmedialne. Dzięki tym strategiom komunikat zaprojektowany może funkcjonować w różnych mediach; Internecie, mediach społecznościowych, grach, reklamie tradycyjnej, reklamie ambientowej czy też w krytycznym nurcie culture jamming.

Pracownia transmediów łączy umiejętności i wiedzę studenta odnoszącą się do sztuki projektowej dla Internetu, jak i do działań i strategii z zakresu sztuki video, działań w środowisku gier, czy też instalacjii intermedialnych i reklamy outdorowej.

Digital Design (studia I stopnia