Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownie

dr Małgorzata Markiewicz

Realizacje powstające w Pracowni, mają na celu podejmowanie twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości. Projekty często wychodzą poza przestrzeń pracowni do sfery publicznej lub prywatnej. Rezultaty zadań mają charakter refleksyjny a nie obiektywizujący.
W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany społecznej. Celem podejmowanych działań jest budowanie poprzez sztukę, zaangażowanego krytycznie komentarza.

Metody pracy: dyskusje, prezentacje, warsztaty, projekty zespołowe, wizyty studyjne.

Każdemu zadaniu będzie towarzyszyć obowiązkowa literatura.

Poruszane zagadnienia łączą się z naukami humanistycznymi i społecznymi.

dr hab. Maria Wasilewska

Podstawowym celem pracowni działań przestrzennych jest próba kształtowania postawy świadomego podmiotu w szeroko rozumianej przestrzeni, a zarazem określenie jego miejsca w dzisiejszej rzeczywistości i wyartykułowanie indywidualnej postawy twórczej wrażliwej na zachodzące gwałtownie zmiany. Priorytetem nie jest wytwarzanie estetyzujących artefaktów funkcjonujących w przestrzeni galeryjnej, ale proces sytuowania świadomego podmiotu. Sama metoda dydaktyczna oparta jest na stopniowo poszerzających się zagadnieniach, począwszy od działań ściśle związanych z budowaniem form przestrzennych (modeli rzeczywistości), pracy nad pojęciami, po relacje z naturą, architekturą aż po problematykę dotyczącą spraw społecznych i kulturowych.

Zajęcia odbywają się na zasadzie uczestnictwa w warsztatach, dyskusjach, prezentacjach studentów, konsultacjach indywidualnych.

Prace, które najczęściej realizujemy w pracowni: object-art, site specific, wideo-instalacja, projekty intermedialne, instalacje.

dr Małgorzata Łuczyna

W Pracowni studenci rozwijają umiejętności pracy z obrazem ruchomym, w obszarze klasycznej narracji filmowej, filmu eksperymentalnego, działań multimedialnych, audiowizualnych, sztuki wideo i nowych mediów. W programie Pracowni znajduje się analiza i kompozycja obrazu filmowego, tworzenie narracji z wykorzystaniem obrazu ruchomego, operowanie planem filmowym, kompozycja kadru, posługiwanie się językiem filmu, a także eksperymenty w obszarze cyfrowej kreacji i multimediów. Studenci realizują ćwiczenia rozwijające umiejętności pracy z kamerą i sprzętem filmowym, techniki rejestracji i edycji obrazu.

Słowa kluczowe: obraz ruchomy, film, projekty i etiudy filmowe, sztuka wideo, rejestracja obrazu filmowego, działania multimedialne, edycja, reżyseria, praca z kamerą, oświetlenie, kreacja filmowa, dokument, montaż, postprodukcja.

dr Michał Łuczak, dr hab. Beata Długosz

Jednym z głównych kierunków Pracowni jest narracja jako istotny aspekt budowania przekazu artystycznego przez takie formy jak: narrative storytelling, dokument, dokument subiektywny, reportaż. Zajęcia koncentrują się na przejściu przez cały proces powstawania projektu fotograficznego. Od koncepcji, przez realizację zdjęć aż po ostateczną formę w jakiej fotografie są prezentowane. Korzystamy ze sprawdzonych w fotografii strategii dokumentalnych, reportażowych, kreacyjnych, nie zapominając jednocześnie o pracy na archiwum, cyfrowych technikach manipulacji obrazu czy internecie jako nieskończonym źródle obrazów. Celem programu jest przede wszystkim pracowanie nad formą w jakiej fotografie ostatecznie będą funkcjonować (książki fotograficzne, wystawy, instalacje, internet, etc.). Zajęcia odbywają się w formie konsultacji indywidualnych i grupowych, pracy w studio fotograficznym a także plenerów.

W latach 2019-2022 Pracownia realizuje projekt: Fotografia społeczna między publicystyką a sztuką, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dr Bartosz Zaskórski

Pracownia audio to miejsce, w którym dźwięk jest podstawową materią twórczą. Program Pracowni umożliwia realizację wszelkich zadań z wykorzystaniem tego medium, także wykraczających poza realizacje dźwiękowe same w sobie. Rejestratory, programy do edycji materiału audio umożliwią udźwiękawianie filmów lub tworzenie słuchowisk. Sprzęt do nagrań studyjnych czy terenowych sprawdzi się w przypadku prac soundartowych, czy field recordingowych. Pracownia Audio to również miejsce wszelkich eksperymentów związanych z dźwiękiem, tworzenie instalacji, działań performatywnych, form narracyjnych, muzycznych czy filmowych bazujących na dźwięku takich jak wideoklipy czy wideo-art.

Pracownia umożliwia tworzenie materiałów dźwiękowy będący częścią innych prac, jak również realizowanie dzieł skupiających się na dźwięku. Oprogramowanie stosowane na zajęciach: FL Studio, Ableton, Adobe Audition.

dr hab. Sebastian Wywiórski, dr Lech Kolasiński

W Pracowni działań intermedialnych nie musisz wiedzieć wszystkiego, ważne jest żeby dowiedzieć się gdzie szukać. Tutaj badamy wybrany temat i stale eksperymentujemy z formami zapisu refleksji.

Uważnie dobieramy medium realizacji, mające być trafnym narzędziem wypowiedzi artystycznej, najbliższym twórcy i adekwatnym do podjętego problemu.

W działaniach pozostawiamy swobodny wybór autorom projektu proponując elementy spośród pełnego spektrum działań intermedialnych łączących między innymi rysunek, malarstwo, fotografię, animację, wideo, instalację w tym kinetyczną.

Pracownia proponuje wsparcie realizowanych projektów przez konsultacje wspierające rozwój niezbędnego warsztatu rysunkowo-malarskiego, pomoc techniczną (konstrukcyjną, mechaniczną, elektroniczną) .

Realizujemy zadania rozbudowujące świadomość artystyczną, umiejętność podejmowania decyzji, rozwój kreatywności, wykorzystując umiejętności koncepcyjne i manualne.

Podstawą wszelkich prac jest projekt autorski. Łączymy odległe i pozornie wykluczające się jakości, by zrealizować interdyscyplinarne założenia projektu, równocześnie umożliwiając realizację klasycznych cykli prac malarskich oraz rysunkowych.

Projekty zespołowe to zajęcia dające możliwość zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego wymagającego pracy w grupie i podejścia interdyscyplinarnego w realizacji, łączącego sztukę, marketing, zarządzanie projektem, szeroko rozumianą produkcję oraz prezentację efektów przedsięwzięcia. Zajęcia kształtują umiejętności interpersonalne studentów i studentek, rozwijają zdolność współpracy, komunikacji, logistyki. Formuła zajęć jest otwarta, jej dynamika zależy od podjętego projektu jak np. realizacja filmu, słuchowisko radiowe, wystawa, akcja artystyczna, działania o charakterze społecznym, działania w przestrzeni publicznej, sieciowej itp.