Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Cel studiów

W ramach studiów łączących tradycję z nowoczesnością kierunek Grafika oferuje naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych: litografii, linorytu, technik metalowych, sitodruku oraz współczesnych technik cyfrowych: grafiki cyfrowej, projektowania graficznego oraz podstaw multimediów. Ponadto na kierunku można rozwijać zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie: ilustracji, grafiki edytorskiej,rysunku, fotografii oraz filmu animowanego. Grafika oferuje również szeroki zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadza w zasady autopromocji.

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku grafika, studia pierwszego stopnia, uzyskują tytuł licencjata. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, estetyki oraz filozofii. Są przygotowani do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu wizualnego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. Znają klasyczne techniki graficzne oraz współczesne techniki cyfrowe. Posiadają umiejętności z dziedziny ilustracji, fotografii, rysunku, filmu animowanego. Biorą aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielni artyści lub uczestniczą w grupowych projektach kooperacyjnych i konkursach, realizują wystawy indywidualne i uczestniczą w wystawach zbiorowych. Funkcjonują na rynku zawodowych projektantów, są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, studiach projektowych.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia.