Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownie dyplomowe

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się pracownia dyplomowa, proszony jest aby do końca czerwca wskazał osobę, którą preferuje jako prowadzącego pracownie.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO PRACOWNIE DYPLOMOWĄ. Posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału  studentów na pracownie.

Obsada prowadzących pracownie wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się z w każdym roku, opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na do pracowni decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

Opisy pracowni dyplomowych na kierunku Grafika

Prowadzący:

• prof. Marcin Pawłowski,
• prof. Jacek Zaborski,
• prof. Jan Bujnowski

Opis pracowni dyplomowej:

Praca dyplomowa jako zaawansowany projekt artystyczny (np. zestaw prac), wykonany w technikach warsztatowych (druk wklęsły, wypukły, płaski, techniki pochodne) lub intermedialny, z uwzględnieniem technik warsztatowych, potwierdzający najwyższe kompetencje artystyczne autora.

Prowadzący:

• dr Stanisław Cholewa

Opis pracowni dyplomowej:

Praca dyplomowa jako zaawansowany projekt artystyczny, wykonany w technice serigrafii uwzględniający szerokie spektrum zastosowania techniki z możliwością wykorzystania innych technik graficznych, potwierdzający najwyższe kompetencje artystyczne autora.

Prowadzący:

• dr Mirosław Niesyto
• prof. Halina Cader-Pawłowska

Opis pracowni dyplomowej:

Prace dyplomowe wykonywane w magisterskiej pracowni fotografii koncentrują się na kreatywnym wykorzystaniu umiejętności warsztatowych z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej w procesie powstawania dzieła. Szczególny nacisk położony jest na fotograficzne techniki specjalne, będące często wypowiedzią artystyczną na pograniczu fotografii i grafiki warsztatowej.

Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii jako medium kreacji artystycznej, w tym również umiejętność stosowania cyfrowych narzędzi do przetwarzania obrazu w obrębie specjalnych technik

Prowadzący:

• dr Ewelina Małysa
• mgr Magdalena Lazar

Opis pracowni dyplomowej:

W ramach prac dyplomowych realizowane są indywidualne projekty artystyczne. Student dokonuje wyboru tematu oraz przygotowuje wstępną koncepcję pracy artystycznej, następnie przystępuje do realizacji projektu. W trakcie realizacji konsultowane są kolejne etapy pracy artystycznej w zakresie kwestii formalno–znaczeniowych w odniesieniu do podjętej tematyki. Istotny jest dobór odpowiedniej strategii realizacji pracy –wybór tematu w odniesieniu do zainteresowań i dotychczasowych doświadczeń artystycznych studenta lecz przede wszystkim chęć rozwiązywania nowych problemów artystycznych, dobór odpowiednich rozwiązań formalnych do podjętych idei, dobór technik wykonania.

Prowadzący:

• mgr Katarzyna Wojdyła
• mgr Barbara Janczak

Opis pracowni dyplomowej:

Pracownia zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym, szczególny nacisk kładąc na umiejętność budowania przekazu wizualnego w oparciu o obrazy, słowa lub formy graficzne. Tematyka i zakres prac dyplomowych wypływają z indywidualnych zainteresowań i doświadczeń studentów. Formowanie wytycznych projektu odbywa się w porozumieniu z promotorem. Często projekty osadzone są w rzeczywistym kontekście, co umożliwia studentom ich szybką weryfikację. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność zdefiniowania założeń, przebieg procesu projektowego, adekwatny dobór środków formalnych oraz kreatywność i unikalność projektu. W zależności od obranej tematyki studenci mierzą się zarówno z warstwą formalną pracy jak i jej technicznymi lub użytkowymi aspektami (takimi jak druk, budżet, dostępne technologie, podwykonawcy).

Pliki do pobrania