Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

II rok studiów licencjackich 2023/2024

Semestr III:

Grafika_Lic_stac_2_sem3_FilozofiaZElementamiEstetyki_Stankiewicz
Grafika_Lic_stac_2_sem3_FotografiaA_Niesyto
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaIlustracyjna_Niespodziewana_Żmijowska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukPłaski_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukWklęsły_Juszczak
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukWypukły_Winek
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_Sitodruk_Rafalski
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaFotografii_Wasilwska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaGrafiki_Siatka
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGrafikiInternetowej_Jedrysek
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyObrazuCyfrowego_Małysa_Lazar
Grafika_Lic_stac_2_sem3_ProjektowanieGraficzneA_Bobulska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_RysunekC_Łukaszewska_Juszczak
Grafika_Lic_stac_2_sem3_WarsztatyArtystycznePlener_Cholewa_Sadowska

Semestr IV:

Grafika_Lic_stac_2_sem4_FotografiaB_Niesyto
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_Druk wypukły_Winek
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_DrukPłaski_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_DrukWklęsły_Juszczak
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_Sitodruk_Rafalski
Grafika_Lic_stac_2_sem4_HistoriaProjektowaniaGraficznego_Wójcik
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Niespodziewana_Żmijowska
Grafika_Lic_stac_2_sem4_MetodologiaTeoriiSztuki_Wasilewska
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ObrazCyfrowy_Małysa_Lazar
Grafika_Lic_stac_2_sem4_PodstawyAnimacji_Wojciechowski
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ProjektowanieGraficzneB_Bobulska
Grafika_Lic_stac_2_sem4_PsychologiaReklamy_Rojek-Adamek
Grafika_Lic_stac_2_sem4_RysunekD_Łukaszewska_Juszczak

III rok studiów licencjackich 2023/2024

Semestr V:

Grafika_Lic_stac_3_sem5_AutopromocjaIMarketingSztuki_Oczkowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_FilozofiaSztukiA_Stankiewicz
Grafika_Lic_stac_3_sem5_GrafikaEdytorska_Dutka
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PodstawyMultimediow_Surowiec_Nehring
Grafika_Lic_stac_3_sem5_Pracownia artystycznaIA_IIA_DrukPłaski_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Animacja_Sowa
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_DrukWklęsły_Juszczak
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_DrukWypukły_Jędrysiak
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Fotografia_Niesyto
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Ilustracja_Sroka-Mucha_Żmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_ObrazCyfrowy_Lazar_Małysa
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Sitodruk_Cholewa
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_Animacja_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_GrafikaArtystyczna_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_GrafikaProjektowa_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_ProjektowanieGraficzneC_Niedbał
Grafika_Lic_stac_3_sem5_ProjektowaniePortfolio_Jędrysek
Grafika_Lic_stac_3_sem5_RysunekE_Sadowska_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_3_sem5_SeminariumLicencjackie_Siatka_Wasilwska_Worłowska

Semestr VI:

Grafika_Lic_stac_3_sem6_LicencjackaPracowniaDyplomowa_ZespółDydaktyczny
Grafika_Lic_stac_3_sem6_Pracownia artystycznaIB_IIB_DrukPłaski_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Animacja_Sowa
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_DrukWklęsły_Juszczak
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_DrukWypukły_Jędrysiak
Grafika_Lic_Stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Fotografia_Niesyto
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Ilustracja_Żmijowska_Sroka-Mucha
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_ObrazCyfrowy_Lazar_Małysa
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Sitodruk_Cholewa
Grafika_Lic_stac_3_sem6_RysunekF_Sadowska_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_3_sem6_SeminariumLicencjackie_Wasilewska_Siatka_Worłowska

II rok studiów licencjackich 2022/2023

Semestr III:

Grafika_Lic_stac_2_sem3_FilozofiaZElementamiEstetyki_Stankiewicz
Grafika_Lic_stac_2_sem3_FotografiaA_Niesyto
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaIlustracyjna_Sroka-Mucha_Ĺmijowska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukPąaski_Zaborski
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukWkl©sąy_Juszczak
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_DrukWypukąy_J©drysiak
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_Sitodruk_Cholewa
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaFotografii_Oczkowska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaGrafiki_Siatka
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGrafikiInternetowej_Szmyd
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyObrazuCyfrowego_Lazar_Maąysa
Grafika_Lic_stac_2_sem3_ProjektowanieGraficzneA_Bobulska
Grafika_Lic_stac_2_sem3_RysunekC_Zaborski_Sobczyk
Grafika_Lic_stac_2_sem3_WarsztatyArtystycznePlener_Cholewa_Sadowska

Semestr IV:

Grafika_Lic_stac_2_sem4_FotografiaB_Niesyto
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_Druk wypukąy_J©drysiak
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_DrukPąaski_Zaborski
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_DrukWkl©sąy_Juszczak
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_Sitodruk_Cholewa
Grafika_Lic_stac_2_sem4_HistoriaProjektowaniaGraficznego_WĘjcik
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha_Ĺmijowska
Grafika_Lic_stac_2_sem4_MetodologiaTeoriiSztuki_Stano
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ObrazCyfrowy_Lazar_Maąysa
Grafika_Lic_stac_2_sem4_PodstawyAnimacji_Peszko
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ProjektowanieGraficzneB_Bobulska
Grafika_Lic_stac_2_sem4_PsychologiaReklamy_Kozioą
Grafika_Lic_stac_2_sem4_RysunekD_Zaborski_Sobczyk

III rok studiów licencjackich 2022/2023

Semestr V:

Grafika_Lic_stac_3_sem5_AutopromocjaIMarketingSztuki_Oczkowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_SeminariumLicencjackie_Stano_Stankiwicz
Grafika_Lic_stac_3_sem5_GrafikaEdytorska_Dutka_Niedbaą
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PodstawyMultimediow_Surowiec_Lazar
Grafika_Lic_stac_3_sem5_Pracownia artystycznaIA_IIA_Druk_Pąaski_Zaborski
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Animacja_Sowa
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_DrukWkl©sąy_Juszczak
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_DrukWypukąy_Winek
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Fotografia_Niesyto
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Ilustracja_Niespodziewana
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_ObrazCyfrowy_Lazar
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PracowniaArtystycznaIA_IIA_Sitodruk_Rafalski
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_Animacja_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_GrafikaArtystyczna_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_PraktykiZawodowe_GrafikaProjektowa_Zmijowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_ProjektowanieGraficzneC_Urbašczyk_Wojdyąa
Grafika_Lic_stac_3_sem5_RysunekE_Ěukaszewska_Sadowska
Grafika_Lic_stac_3_sem5_SeminariumLicencjackie_Stano_Stankiwicz

Semestr VI:

Grafika_Lic_stac_3_sem6_LicencjackaPracowniaDyplomowa_ZespĘąDydaktyczny
Grafika_Lic_stac_3_sem6_Pracownia artystycznaIB_IIB_DrukPąaski_Zaborski
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Animacja_Sowa
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_DrukWkl©sąy_Juszczak
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_DrukWypukąy_Winek
Grafika_Lic_Stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Fotografia_Niesyto
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Ilustracja_Niespodziewana
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_ObrazCyfrowy_Lazar
Grafika_Lic_stac_3_sem6_PracowniaArtystycznaIB_IIB_Sitodruk_Rafalski
Grafika_Lic_stac_3_sem6_ProjektowanieGraficzneD(Portfolio)_Urbanczyk_Wojdyla
Grafika_Lic_stac_3_sem6_RysunekF_Ěukaszewska_Sadowska
Grafika_Lic_stac_3_sem6_SeminariumLicencjackie_Stano_Stankiwicz

II rok studiów licencjackich 2020/2021

Semestr III:

Grafika_Lic_stac_2_sem3_FilozofiaZElementamiEstetyki_Stankiewicz-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_FotografiaA_Mirosław_Niesyto-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaIlustracyjna_Bobulska-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_Zespół dydaktyczny-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaFotografii_Markiewicz-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaGrafiki_Siatka-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Sowa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGgrafikiInternetowej_Heciak-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyObrazuCyfrowego_Magdalena_Lazar-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_ProjektowanieGraficzne_A_Urbanczyk_Szmyd-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_RysunekC_Jacek_Zaborski_Anna_Sadowska-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_WarsztatyArtystyczne_Sobczyk_Winek-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21

Semestr IV:
Grafika_Lic_stac_2_sem4_FotografiaB_Mirosław_Niesyto-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_ZespółDydaktyczny-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_HistoriaProjektowaniaGraficznego_Agata Wójcik-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_MetodologiaTeoriiSztuki_BernadetaStano-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ObrazCyfrowy_Małysa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Sowa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ProjektowanieGraficzneB_Urbanczyk_Szmyd-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Psychologia_reklamy_Wiktoria_Kozioł-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_RysunekD_Halina_Cader_Anna_Sadowska-20-21