Przejdź do menu Przejdź do treści

Animacja i motion graphic

Specjalność: Design

Prowadzący: dr Przemysław Liput

Bio

urodzony w Sanoku. W 2010 roku ukończył studia na kierunku grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom magisterski pt. „Niedobici” obronił w pracowni druku cyfrowego. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z filmu animowanego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizuje prace w technikach graficznych, rysunkowych oraz wideo. W filmie animowanym interesuje się działaniami bezkamerowymi i przedkinematograficznymi.

Opis kursu

Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami animacji cyfrowej i edycji obrazu ruchomego z wykorzystaniem pakietu Adobe i programu Dragonframe. W trakcie kursu studenci rozwijają umiejętności stosowania narzędzi i technologii do projektowania i realizacji animacji oraz różnych zastosowań praktycznych i artystycznych animacji. Uczestnicy kursu zrealizują serię filmów takich jak: identyfikację wizualną w zakresie filmu animowanego (ident, film reklamowy, animowane logo), prezentacje multimedialne, ruchome grafiki, trailery i teledyski. Pracownia animacji rozwija indywidualne predyspozycje w realizacji ciekawej wypowiedzi artystycznej w różnych stylach i konwencjach.

Prowadzący: mgr Marcin Wojciechowski

Opis kursu

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w projektowaniu i realizowaniu ruchomego obrazu /utworu audiowizualnego, którego głównym komponentem jest animacja. Zakłada fuzję technik manualnych z kreacją cyfrową oraz zwraca uwagę na różne rodzaje wypowiedzi artystycznych, które stanowią przestrzeń do wykorzystania szeroko pojętej animacji. Studenci zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie m.in. storyboardingu, compositingu elektronicznego oraz technik twórczych cyfrowej animacji 2D. Celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w obszarze związanym z autorskim i użytkowym wykorzystaniem filmu animowanego oraz zbudowanie świadomości roli współczesnych mediów.