Przejdź do menu Przejdź do treści

Projektowanie www (interfejs użytkownika)

Specjalność: Design

Prowadzący: mgr Justyna Kraszewska

Opis kursu

Kurs adresowany do osób chcących poszerzyć swoją przygodę w świecie projektowania produktów interakcyjnych (strony internetowe, aplikacje, itp.). Uczy podejścia do tworzonego dzieła w oparciu o użyteczność, doświadczenie i funkcjonalność – tak, aby produkt był jak najbardziej wartościowy i intuicyjny dla końcowego użytkownika. Kurs rozwija kompetencje badawcze i strategiczne oraz uczy innowacyjnego podejścia do projektowania interfejsu.

Prowadzący: mgr Katarzyna Cichecka

Opis kursu

Kurs adresowany do osób chcących poszerzyć swoją przygodę w świecie projektowanie produktów interakcyjnych strony internetowe aplikacje użyteczność doświadczenie funkcjonalność produkt intuicyjny dla końcowego użytkownika

Prowadzący: mgr Jacek Doroszenko

Opis kursu:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania interfejsu użytkownika, głównie w obszarze projektów webowych oraz aplikacji mobilnych. W ramach realizowanych zadań studenci projektują rozwiązania pozwalające na usprawnienie działania produktu przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej formy wizualnej. Podczas realizacji zadań dowiadują się jednocześnie o specyficznych ograniczeniach technologicznych, które zmieniają się wraz z postępem technologicznym. Zastosowana w programie zajęć metodologia projektowa i badawcza skupia się na potrzebach, wymaganiach i ograniczeniach użytkownika, które są weryfikowane na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prototypów, poprzez planowanie architektury informacji, aż po projekty interfejsu graficznego.

Program zajęć jest skonstruowany w kontekście głównych kategorii projektowych: Interaction Design, User Centered Design, Inclusive Design. Zadania realizowane w ramach zajęć obejmują trzy główne obszary działań:

 1. UX User Experience (Doświadczenie użytkownika) – studenci badają reakcje i odczucia, których doświadcza użytkownik oraz wypracowują optymalne sposoby korzystania z produktu przez użytkownika
 2. IA Information Architecture (Architektura informacji) – studenci nabywają umiejętności świadomego posługiwania się odpowiednimi metodami planowania i podziału informacji, aby użytkownicy korzystający z produktu mogli szybciej i łatwiej dotrzeć do potrzebnych informacji.
 3. UI User Interface (Interfejs użytkownika) – studenci tworzą zaawansowane i wypełnione treścią układy graficzne w formie gotowej zarówno do prezentowania klientom jak i przekazania do wdrożenia funkcjonalnego.

W trakcie zajęć studenci realizują zadania projektowe głównie w obszarze UI, przy uwzględnieniu UX oraz IA:

 • pogłębiona analiza zadanego zakresu informacji,
 • projektowanie spójnego stylu wizualnego danego produktu,
 • opracowywanie graficznych prototypów aplikacji i serwisów internetowych,
 • tworzenie graficznego zestawu elementów do zastosowania w produkcie,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej w ramach zajęć z projektowania graficznego,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności zdobywanej w ramach zajęć z typografii,
 • tworzenie komunikatów wizualnych przy uwzględnieniu zmiennych elementów obrazu,
 • próby ukierunkowania własnych preferencji w obszarze projektowania.

Jacek Doroszenko – artysta audiowizualny i projektant, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020, Miasta Torunia w dziedzinie kultury w 2011 oraz rezydent m.in. Kunstnarhuset Messen w Norwegii, Atelierhaus Salzamt w Austrii, The Island Resignified w Grecji, Hangar w Hiszpanii. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w Matadero Center w Madrycie, CAM Museum w Neapolu, Historic Centre w Atenach, Goldcorp Centre for the Arts w Vancouver, FIESP Cultural Center w Sao Paulo, Exgirlfriend Gallery w Berlinie, Fait Gallery w Brnie, galerii Propaganda w Warszawie, CSW w Toruniu, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Twórczość wizualna artysty odbija się echem w obszarze muzyki i sztuki dźwięku. Jego kompozycje muzyczne zostały wydane w formie albumów o międzynarodowym zasięgu, m.in. Infinite Values, Time Released Sound w USA; Wide Grey, Eilean Records we Francji; Soundreaming oraz Bodyfulness, Audiobulb Records w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie od wielu lat prowadzi własne studio Pineum, w ramach którego kompleksowo realizuje duże projekty, m.in. serwis Fundacji Sztuki Polskiej ING, identyfikacja wizualna i serwis internetowy Fundacji Rodziny Staraków, identyfikacja wizualna Spectra Art Space, identyfikacja wizualna i serwis internetowy Fundacji Art Connections i wiele innych. Na UP prowadzi zajęcia z projektowania www oraz projektowania graficznego.

doroszenko.com

 

Prowadzący: mgr Paweł Hęciak