Przejdź do menu Przejdź do treści

Projektowanie graficzne

Specjalność: Design

Prowadzący: dr Daria Malicka

Bio

Projektantka, artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni. Uczy projektowania graficznego na kierunkach Art & Design i Komunikacja wizualna w Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tworzy książki autorskie, eseje wizualne, kolaże i found footage, a także instalacje i małe formy przestrzenne. Podejmuje zagadnienie sprzęgania porządków tekstowych, wizualnych, teoretycznych i praktycznych. W pracy badawczej zajmuje się zjawiskiem artistic research i filozofią tekstu. Doktor w dziedzinie sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka konkursu o stypendia Młoda Polska 2020. Otrzymała nagrodę w 61. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2020 za książkę artystyczną Hermitage. Stypendystka Ministra Kultury w latach 2010–2011.

Opis kursu

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem tekstu, w praktyce uczą się projektowania zróżnicowanych form wydawniczych i opracowań edytorskich; uzyskują umiejętność składu i łamania tekstu, projektowania siatek i layoutów, potrafią świadomie korzystać z poznanych środków typograficznych w celu budowania wizualnego przekazu opartego na tekście. Poznają także historię i konteksty kulturowe typografii (rozumianej jako projektowanie doświadczenia czytania – design for reading) oraz wybrane normy wydawnicze związane z redakcyjnym opracowaniem tekstu. Ponadto studenci formułują własne zadanie projektowe, dotyczące pracy dyplomowej realizowanej w kolejnym roku, możliwa jest realizacja projektów interdyscyplinarnych i eksperymentalnych związanych z projektowaniem tekstu.

Do podjęcia kursu wymagana jest znajomość programu Adobe Indesign.

Prowadzący: dr Katarzyna Wojdyła

Bio

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Grafika i Sztuka Mediów. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Marketingu miejsc i kreowania marek lokalnych na AGH w Krakowie (2018  r.). Prowadzi praktykę w zakresie projektowania graficznego i grafiki artystycznej. 

Od 2020 r. kierowniczka Katedry Komunikacji Wizualnej. Na studiach I stopnia prowadzi kursy z zakresu projektowania opakowań i materiałów POS.

https://www.kwojdyla.pl/

Opis kursu

Kurs łączy w sobie ćwiczenia praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej. Studenci pracują indywidualnie nad własnymi projektami. LIczba i zakres projektów są ustalane indywidualnie. Projekty mogą być nakierowane na użyteczność (wdrożenie) lub po prostu eksperymentalną zabawę formą i treścią. Celem jest zdobycie lub poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

Studenci mogą realizować projekty w obszarach:

— tzw. twardego projektowania: znak (projekty piktogramów, symboli), identyfikacja wizualna (wydarzeń, miejsc, marek), branding terytorialny (kreowanie marek terytorialnych, np. gminy, powiatu, miasta), opakowania (projekt strukturalny i graficzny),

— różnorodnych działań eksperymentalnych łączących inne działania artystyczne z grafiką projektową (np. seria autorskich plakatów z wykorzystaniem odręcznych grafik, autorski photobook).

Prowadzący: dr Marcin Klag

Opis kursu

Podczas kursu studenci realizują zagadnienia związane z ich tematem przewodnim studiów, zaś prace mogą dotyczyć szerokiego spektrum tematów, zarówno dotyczących identyfikacji wizualnej przedsięwzięć, znaków identyfikujących czy plakatów, ale również grafiki edytorskiej. Projekty realizowane w pracowni obejmowały gry planszowe, wizualizację procesów badawczych, a także książki, czasopisma czy okładki płyt i opakowania. Możliwe jest również realizowanie projektów eksperymentalnych, także takich, które angażują odbiorcę w interakcję zarówno przestrzeni fizycznej jak i internetowej. 

Studenci powinni oprzeć swoje decyzje projektowe o szeroko zakrojone badanie tematyki zarówno pod względem merytorycznej zawartości przekazu jak i jego formy plastycznej.

Prowadzący: dr Przemysław Paliwoda

Opis kursu

Student sam wybiera zagadnienia/temat do pracy jako zadanie semestralne. Może to być, na przykład: seria plakatów, identyfikacja wizualna, seria opakowań (pudełka, etykiety itp.), seria piktogramów, infografika (oznaczenia w przestrzeni, mapy, wizualizacja danych itp.), grafika strony internetowej lub innej aplikacji ekranowej, projekty przeznaczone do druku, projekty typograficzne itp. Oraz inne, zaproponowane przez studenta, o charakterze: reklamowym, identyfikacyjnym, informacyjnym, wizerunkowym, ideowym itp. Realizowane cyfrowo lub w połączeniu z innymi mediami.

Prowadzący: dr Monika Chrabąszcz-Tarkowska

Bio

Projektantka, kuratorka, fotografka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Praca doktorska na Wydziale Form Przemysłowych ASP, w Pracowni Komunikacji Wizualnej. Wykładowczyni w Instytucie Sztuki i Designu. Zajmuje się przede wszystkim identyfikacją wizualną, projektowaniem książek oraz wystaw. Jej zainteresowania twórcze i badawcze orbitują wokół projektowania dla dzieci a także projektowania inkluzywnego. Współpracowała z licznymi instytucjami kultury: Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Narodowym w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury, Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Płocką Galerią Sztuki, Pałacem Schoena w Sosnowcu. Od lat współpracuje z Fundacją Czas Dzieci przygotowując wystawy i inne projekty kreatywne w ramach jej działalności. Członkini rady programowej Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej „Ojce i Dziatki”. Laureatka projektu DEBUTS 2017 dla najbardziej utalentowanych, debiutujących fotografów z Polski.

Opis kursu

W pracowni studenci pracują indywidualnie i realizują projekty będące w strefie ich własnych zainteresowań i poszukiwań twórczych. Celem jest poszerzenie dotychczasowych umiejętności i wiedzy z zakresu projektowania oraz realizacja koncepcji gotowych do wdrożenia. Istotny jest proces projektowy, gdyż praca odbywa się według założeń metody design thinking. Mile widziane są działania artystyczne i eksperymentalne.

Możliwe obszary pracy projektowej: identyfikacja wizualna eventów, branding/rebranding, kampania reklamowa/społeczna, wayfinding, książka, czasopismo, photobook, plakat, opakowanie.