Przejdź do menu Przejdź do treści

Grafika cyfrowa

Specjalność: Art
Prowadzący: dr Ewelina Małysa

Bio: 

Dyplom w 2002 r., doktorat w 2013 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Grafiki, w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Grafiki cyfrowej na kierunku Art & Design oraz Obrazu cyfrowego na kierunku Grafika. W dorobku artystycznym udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych krajowych i zagranicznych, laureatka nagród i stypendiów m.in. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody im. H. Chrostowskiej TGP Katowice, Nagrody im. L. Mianowskiego Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej MTG Kraków, Grand Prix Grafika Roku ASP Kraków

Opis kursu:

Celem kursu jest wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych w stopniu pozwalającym na świadome posługiwanie się nimi w grafice artystycznej jako druk z matrycy cyfrowej oraz jako obraz ruchomy. Komputer jako medium o właściwościach interdyscyplinarnych. Znajomość wpływu i znaczenia technik komputerowych we współczesnej sztuce i grafice artystycznej. Poznanie tendencji rozwoju technik komputerowych oraz nowych formy edycji i prezentacji obrazów elektronicznych.

Zdobycie przez studentów umiejętności twórczego wykorzystywania współczesnych cyfrowych narzędzi obrazowania w stopniu pozwalającym na podejmowanie świadomych decyzji w ramach zadań jako kreowanie właściwego komunikatu wizualnego.

Studenci realizują projekty indywidualne oraz udostępniane są tematy zadań z zakresu technologii cyfrowych.

  • Grafika cyfrowa 2D (zaawansowana obsługa programów graficznych 2D); 
  • DTP (przygotowanie prac graficznych do wydruku);
  • Obraz cyfrowy 2D (projektowanie aplikacji, programowanie wizualne).

 

Harmonogram kursu / semestr:

  • PROJEKTY INDYWIDUALNE – projekty w ramach tematów badawczych studentów realizowane w zaawansowanych technikach grafiki cyfrowej 2D
  • ZADANIA DODATKOWE – warsztaty na zajęciach z kreacji i edycji cyfrowej (grafika cyfrowa 2D, elementy programowania wizualnego) (9h)
  • DTP – wykład (parametry programów, dystrybucja plików) (sem. 1, 3h)
  • SPOTKANIA OGÓLNE – prezentacja projektów indywidualnych (3h)

 

Studenci otrzymują materiały do zajęć (pliki prezentacji i do reserchu online).

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w komputery iMac z oprogramowaniem graficznym i dostępem do Internetu.

 

Prowadzący: dr Magdalena Lazar

Bio

Magdalena Lazar (ur. 1986) studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Udk w Berlinie. Doktorat obroniła na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. W swojej twórczości posługuje się medium instalacji, wideo, fotografii i animacji, tworząc laboratoryjnie czyste przestrzenie, w których głos nieznanego narratora snuje opowieść wychodzącą poza ramy ludzkiej perspektywy. To, co biologiczne i naturalne splata się tu z tym, co sztuczne, wprowadzając nas w futurystyczny świat zmieniający znaczenie powyższych kategorii. Działania artystyczne uzupełnia o praktyki kuratorskie.

Opis kursu

W ramach zajęć studenci i studentki poznają obecne tendencje w dziedzinie  szeroko-rozumianego obrazowania cyfrowego. Zapoznają się z twórczością czołowych twórców w dziedzinie sztuki elektronicznej i interaktywnej, animacji komputerowej, kultury cyfrowej. 

Podczas realizacji własnych projektów oraz zadanych tematów korzystają z cyfrowych narzędzi ucząc się budowania komunikatów wizualnych. Kładziemy nacisk zarówno na znajomość programów jak i eksperymentalne podejście do narzędzi cyfrowych pozwalające na łączenie technik (obiekt, wydruk, animacja, instalacja)

Praca artystyczna odbywa się indywidualnie i w grupach.