Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownia interdyscyplinarna

Specjalność: art
Prowadzący: dr hab. Maria Wasilewska
Prowadzący: dr Małgorzata Markiewicz

Opis kursu

Studentki i studenci i są motywowani do podejmowania twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości, poruszane zagadnienia balansują na granicy designu, sztuki oraz nauk społecznych. Podczas zajęć poruszamy kwestie kondycji świata oraz wpływu projektantów i projektantek(artystek i artystów) na jego przyszłość. Rezultaty zadań są bardziej refleksyjne a nie obiektywizujące. W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany społecznej. Metody pracy – dyskusje, prezentacje, warsztaty, projekty zespołowe. Każdemu zadaniu towarzyszy obowiązkowa literatura. Poruszane zagadnienia łączą się z naukami humanistycznym i społecznymi.

Prowadzący: dr Bartosz Zaskórski

Opis kursu

zajęcia artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, wskazujące na możliwość łączenia ze sobą mediów artystycznych – wizualnych oraz dźwiękowych. Pracownia umożliwia realizowanie dowolnych prac, wykorzystujących przenikanie się zarówno technik związanych ze sztukami wizualnymi, jak i przekraczających je, wykorzystujące dociekliwość studentów i ich zainteresowania. W pracowni można sięgać do dowolnych narzędzi. W pracowni mogą powstawać instalacje interaktywne, gry komputerowe, słuchowiska, działania z dźwiękiem i muzyką, oraz wszelkie nietypowe formy działania artystycznego. Studenci realizują projekty autorskie, które mają zachęcać do przewartościowania wyobrażenia tego, czym może być sztuka