Przejdź do menu Przejdź do treści

Projektowanie produktu

Specjalność: Design

Prowadzący: dr Marcin Nowak

Bio

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Stopień naukowy doktora, uzyskał 2019. Absolwent kierunku Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Jego domeną jest projektowanie produktów konsumenckich oraz sprzętów medycznych. Specjalizuje się również w obszarze design  managementu, realizując wieloaspektowe projekty i zarządzając różnorodnymi zespołami specjalistów.  

Opis kursu

Projektowanie obiektów w oparciu o relację otoczenie – produkt – technologia. Główny nacisk kładziony jest na kształtowanie formy przedmiotu w oparciu
o przyjęte założenia funkcjonalne z  uwzględnieniem właściwości materiałów oraz  metod produkcji.

Prowadzący: dr Dagmara Latała

Opis kursu

Punktem wyjścia pracowni produktu jest myślenie o człowieku, jego potrzebach i warunkach życia. Silny nacisk jest postawiony na współczesność, aktualne problemy i kondycję życia (wellbeing design). Analizie poddane są zmienne warunki w jakich funkcjonuje użytkownik, rozwijające się miasta, przestrzeń publiczna, kurcząca się przestrzeń osobista, problemy ekologiczne, zaśmiecenie hałasem i dźwiękiem oraz inne szeroko rozumiane problemy cywilizacyjne.


W pracowni dominują rozwiązania w duchu zrównoważonego designu, z silnym akcentem postawionym na rzemiosło i rękodzieło, eksperymenty materiałowe, oraz nowe technologie.

Interdyscyplinarny profil pracowni ma odniesienie w takich aspektach designu jak produkt, mebel oraz przestrzeń.

Punkty odniesienia:

obiekt / mebel / alternatywne ergonomie / eksperyment materiałowy / rzemiosło / nowe technologie / styl życia /spatial design / architektura / instalacja / miasto / mebel miejski / rzeźba / natura / scenografia / zmysły / sensoryka

Prowadzący: mgr Aleksandra Satława

Bio:

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie i ZUA – Zhengzhou  University of Aeronautics w Chinach, gdzie uczyła projektowania uniwersalnego i projektowania produktu. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, projektowaniu dla dzieci i designie uniwersalnym, współpracując z firmami i instytucjami.

www.aleksandrasatlawa.com

Opis kursu:

Celem kursu Podstaw Projektowania Produktu jest zapoznanie się z narzędziami – metodami badawczymi i twórczymi wykorzystywanymi w procesie projektowym.

Studenci realizują temat – zadanie projektowe i poprzez metody wizualizacji i wykonywanie modeli przedstawiają swoje koncepcje.