Przejdź do menu Przejdź do treści

Fotografia / dokument

Specjalność: Design

Prowadzący: dr Michał Łuczak

Opis kursu

Punktem wyjścia jest praca z fotografią rejestrującą otaczającą rzeczywistość. Może to być autorska fotografia w klasycznym rozumieniu – dokumentalna lub reportażowa, jak również archiwalna lub wernakularna. Celem pracowni jest znalezienie wizualnej i formalnej metody na odniesienie się do problemu lub tematu, który wybierze student/studentka. „Dokumentalna” nie znaczy bezpośrednio zdjęta z rzeczywistości, to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się autorskie podejście, a co za tym idzie i odpowiedzialność za to co ostatecznie pokazujemy. Pracownia jest otwarta na inne media wspomagające fotografię.

Pracownia ma charakter warsztatowy (praktyczny) uzupełniony o wykłady dotyczące kolejnych etapów pracy nad zestawem zdjęć.

W pracowni na przestrzeni trzech semestrów przejdziemy od pomysłu, przez wybór metody pracy z obrazem aż po projekt książki lub wystawy. Jako że są to zajęcia warsztatowe istotne jest zaangażowanie studentów i studentek w systematyczną pracę fotograficzną nad wybranym tematem. Ważną częścią zajęć są grupowe korekty, które polegają na wspólnej analizie pomysłów, ale też kolejnych etapów realizacji. Z jednej strony sprawdzamy czy dotychczasowa praca jest komunikatywna, z drugiej wyciągamy wnioski i wspólnie motywujemy się do pracy oraz inspirujemy pomysłami i rozwiązaniami.