Przejdź do menu Przejdź do treści

Typografia

Specjalność: Design

Prowadzący: mgr Marta Niedbał

Wymagania wstępne

Wymagane podstawowe doświadczenie z zakresu projektowania z elementami typografii

Opis kursu

Na zajęciach studenci poznają zagadnienia związane z komunikacją wizualną opartą o typografię. Studenci formułują własne zadanie projektowe ale należy podkreślić że w tej pracowni, kładzie się nacisk na społeczno/kulturowy aspekt projektowania zaangażowanego. Możliwa jest realizacja projektów interdyscyplinarnych i eksperymentalnych związanych z projektowaniem formy literniczej / tekstu.

Studenci mogą pracować z projektami o zróżnicowanych formach i zachęcani są do różnego sposobu implementowania pomysłów a także do radykalnych i spekulatywnych poszukiwań. Stale również kładzie się nacisk na anatomię znaku ( np. przy projektowaniu kroju pisma ) a także na opracowanie edytorskie, kształtujące umiejętność składu i łamania tekstu, projektowanie siatek i layoutów, świadome korzystanie z poznanych środków typograficznych w celu budowania wizualnego przekazu wspierającego obraną przez studenta narrację. 

Prowadzący: mgr Renata Brońka

Wymagania wstępne

Wymagane podstawowe doświadczenie z zakresu projektowania z elementami typografii, podstawowa znajomość zasad konstrukcyjnych litery łacińskiej

Opis kursu

Kurs porusza problemy artystyczne i projektowe związane z literą  – tak typografią (literą gotową) jak i literą kreowaną (np. odręczną, narzędziową, rysowaną) Dobór tematów oraz formy realizacji są dowolne, jednakże przy założeniu, że zasadniczy środek ekspresji stanowi litera i to ona decyduje o charakterze kompozycji. Również niezwykle istotne jest zachowanie zasad konstrukcyjnych litery, wywodzących się z konstrukcji litery klasycznej (co nie znaczy, że nie można z nimi polemizować)  

Studenci mogą realizować projekty o charakterze ściśle projektowym, utylitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących profesjonalnego designu (identyfikacja wizualna z księgą znaku, wydawnictwa, formy plakatowe, projekty krojów pism) jak również podejmować tematy o charakterze eksperymentalnych poszukiwań formalnych, pozbawione wymiaru praktycznego.