Przejdź do menu Przejdź do treści

Grafika edytorska

Specjalność: Design

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Dutka

Bio

Agnieszka Dutka, artystka sztuk wizualnych, dr habilitowana, prof. nadzwyczajna Uniwersytetu Pedagogicznego. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawiając grafikę artystyczną w technikach wklęsłodruku oraz cyfrowej poszerza obszar działań artystycznych o inne strategie stosowane we współczesnej sztuce (obiekty, asamblaże).

Jest autorką jedenastu wystaw indywidualnych m.in. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie. Uczestniczyła w ok. 150 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Otrzymała nagrody i wyróżnienia m.in. na na Premio Internazionale Biella per l’incisione 1993 (Włochy) oraz nagrody na II Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2010.

Kuratorka wystaw książki (2015 – galeria Fundacji Sztuki Nowej Znaczy Się w Krakowie; 2021 – Muzeum Krakowa).

W Instytucie Sztuki i Designu prowadzi zajęcia z grafiki edytorskiej oraz podstaw projektowania graficznego.

Opis kursu

Projektowanie wydawnictw drukowanych: książek proza, poezja, poradniki), gazet codziennych, czasopism. Praca samodzielna plus konsultacje. Realizacja w formie gotowego, wydrukowanego produktu (umiejętność współpracy z drukarnią). Program obejmuje zadania (poszerzone o elementy ilustracyjne) zaproponowane przez prowadzącą jak i samodzielnie sformułowane przez studenta.